ENIC/NARIC центар

ENIC/NARIC центар спроводи поступак признавања страних школских исправа.

 • Радно време за пријем странака: понедељак – четвртак од 10,00 до 14,00 часова
 • Пријем захтева и допуна документације за признавање основношколских и средњошколских исправа
  понедељак-четвртак од 10,00 до 12,00 часова
 • Издавање решења и консултације
  понедељак- четвртак од 12,00 до 14,00 часова

ЈПОА центар

Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

АКТИВНОСТИ

Конференције, супови, посете, обуке, достигнућа

Поступак признавања диплома страних универзитета.

video

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а.

ENIC/NARIC центар спроводи поступак признавања страних школских исправа.

Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих.

Служба за опште и правне послове

Служба за финансије и рачуноводство

ПИШИТЕ НАМ

Уколико имате питања, недоумица и сугестија, пишите нам.
Молимо вас да наведете коме је питање упућено. Будите стрпљиви.
Неко ће вас контактирати.НАДЛЕЖНОСТ АГЕНЦИЈЕ

 • разматра иницијативе за увођење нових квалификација;
 • пружа стручну подршку секторском већу и припрема предлог стандарда квалификације;
 • пружа административно-техничку подршку раду секторских већа;
 • води Регистар и стара се о упису података у одговарајуће подрегистре;
 • разврстава и шифрира квалификације према КЛАСНОКС систему (систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у);
 • припрема развојне пројекте, анализе и истраживања од значаја за развој квалификација;
 • прати и мери ефекте имплементације (нових) квалификација на запошљавање и целоживотно учење;
 • врши признавање страних школских исправа;
 • врши поступак признавања стране високошколске исправе ради запошљавања, у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије и законом који уређује високо образовање;
 • прикупља и пружа информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству;
 • спроводи поступак вредновања страног студијског програма ради запошљавања;
 • даје информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству;
 • даје информације о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;
 • израђује решење о признавању стране школске исправе;
 • води евиденцију о спроведеним поступцима признавања.
 • одобрава статус ЈПОА другим организацијама у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије,
 • врши спољашњу проверу квалитета ЈПОА једном у току петогодишњег трајања одобрења и
 • води подрегистар ЈПОА са послодавцима код којих ЈПОА реализује практичан рад.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Рекли су о нама

Изузетно сам задовољан сарадњом са Агенцијом. Желим јој пуно успеха у будућем раду.

Ovom prilikom bih želela da iskažem svoje zadovoljstvo na velikom profesionalizmu i fleksibilnosti zaposlenih u Agenciji, koji su mi u vrlo kratkom vremenskom periodu završili potrebnu nostrifikaciju. Zaista su zaslužili sve pohvale. Takođe, želim istaći pohvalu u svakom smislu, kada je u pitanju Emina Najdanović, koja je pokazala visok nivo ljubaznosti i dostupnosti tokom procesa nostrifikacije.

Све похвале раду Агенције. Желим вам успеха у будућем раду.