ENIC/NARIC центар

ENIC/NARIC центар спроводи поступак признавања страних школских исправа.

 • Радно време за пријем странака: понедељак – четвртак од 10,00 до 14,00 часова
 • Пријем захтева и допуна документације за признавање основношколских и средњошколских исправа
  понедељак-четвртак од 10,00 до 12,00 часова
 • Издавање решења и консултације
  понедељак- четвртак од 12,00 до 14,00 часова

ЈПОА центар

Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

ОБАВЕШТЕЊА

 • Важна обавештења
 • Јавни конкурси

ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ

 • Конференције
 • Скупови
 • Посете
 • Обуке
 • Достигнућа

Поступак признавања диплома страних универзитета.

video

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а.

ENIC/NARIC центар спроводи поступак признавања страних школских исправа.

Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих.

Служба за опште и правне послове

Служба за финансије и рачуноводство

ПИШИТЕ НАМ

Уколико имате питања, недоумица и сугестија, пишите нам.
Молимо вас да наведете коме је питање упућено. Будите стрпљиви.
Неко ће вас контактирати.НАДЛЕЖНОСТ АГЕНЦИЈЕ

 • разматра иницијативе за увођење нових квалификација;
 • пружа стручну подршку секторском већу и припрема предлог стандарда квалификације;
 • пружа административно-техничку подршку раду секторских већа;
 • води Регистар и стара се о упису података у одговарајуће подрегистре;
 • разврстава и шифрира квалификације према КЛАСНОКС систему (систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у);
 • припрема развојне пројекте, анализе и истраживања од значаја за развој квалификација;
 • прати и мери ефекте имплементације (нових) квалификација на запошљавање и целоживотно учење;
 • врши признавање страних школских исправа;
 • врши поступак признавања стране високошколске исправе ради запошљавања, у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије и законом који уређује високо образовање;
 • прикупља и пружа информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству;
 • спроводи поступак вредновања страног студијског програма ради запошљавања;
 • даје информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству;
 • даје информације о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;
 • израђује решење о признавању стране школске исправе;
 • води евиденцију о спроведеним поступцима признавања.
 • одобрава статус ЈПОА другим организацијама у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије,
 • врши спољашњу проверу квалитета ЈПОА једном у току петогодишњег трајања одобрења и
 • води подрегистар ЈПОА са послодавцима код којих ЈПОА реализује практичан рад.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Рекли су о нама

Изузетно сам задовољан сарадњом са Агенцијом. Желим јој пуно успеха у будућем раду.

Ovom prilikom bih želela da iskažem svoje zadovoljstvo na velikom profesionalizmu i fleksibilnosti zaposlenih u Agenciji, koji su mi u vrlo kratkom vremenskom periodu završili potrebnu nostrifikaciju. Zaista su zaslužili sve pohvale. Takođe, želim istaći pohvalu u svakom smislu, kada je u pitanju Emina Najdanović, koja je pokazala visok nivo ljubaznosti i dostupnosti tokom procesa nostrifikacije.

Све похвале раду Агенције. Желим вам успеха у будућем раду.