СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Лица изабрана у посебне стручне комисије су стручњаци (спољњи сарадники) за обављање послова спољашњег вредновања квалитета рада ЈПОА, провере испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих у складу са стандардом квалификације у поступку стицања статуса ЈПОА и других послова из надлежности Агенције. Листа је формирана према подсекторима КЛАСНОКС-а (Правилник о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру квалификација Републике Србије) и ажурираће се све до истека трајања јавног конкурса.

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ ПОСЕБНИХ СТРУЧНИХ КОМИСИЈА ПО СЕКТОРИМА

02       Уметности и хуманистичке науке

 • Светлана Мићевић, професор енглеског језика и књижевности
 • Сања Первановић, професор српског језика и књижевности

 

03       Друштвене науке, новинарство и информисање

 • Снежана Кузмановић, дипломирани социолог
 • др Никола Радивојевић, доктор економских наука
 • Бранислав Санчанин, специјалиста инжењер организационих наука
 • мр Растко Стефановић, магистар економских наука
 • др Слађана Средојевић, доктор економских наука

 

04       Пословање, администрација и право

 • др Никола Радивојевић, доктор економских наука
 • мр Растко Стефановић, магистар економских наука
 • др Слађана Средојевић, доктор економских наука

 

05       Природне науке, математика и статистика

 

06       Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)

 

07       Инжењерство, производња и грађевинарство

 • мр Ђорђе Лазић, магистар техничких наука
 • Марина Богићевић, дипломирани инжењер хемијске технологије
 • др Зоран Стевић, доктор електротехничких наука
 • Љутвија Дураковић, дипломирани машински инжењер
 • Данијела Илић, дипломирани грађевински инжењер

 

08       Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина

 

09       Здравство и социјална помоћ

 • Тамара Јордановић, специјалиста струковни физиотерапеут

 

10       Услуге

 • Милица Игњатовић, струковни козметичар-естетичар
 • др Тамара Гајић, менаџер у туризму
 • Мирко Кантар, дипломирани менаџер у спорту
 • др Весна Николић, дипломирани андрагог
 • др Милица Алексић, менаџер хотелијерства – гастролог
 • Јелена Спасојевић, дипломирани економиста
 • Мирољуб Глиџић, мастер економиста