Центри

Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а (у даљем тексту: РКиПСВ центар) се бави уређивањем система квалификација, пословима развоја квалификација, истраживачким и аналитичким пословима за потребе рада секторских већа, пословима израде стандарда и програма стручног оспособљавања и обуке према ваншколским прописима као и додатних стандарда квалитета рада у областима припреме националног оквира квалификација из делокруга секторског већа са којим координира. Центар се, такође, бави осигурањем квалитета у развоју, стицању, додељивању и признавању квалификација стечених формалним, неформалним и информалним путем.

Центар за акредитацију јавно признатих организатора образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА) је организациона јединица Агенције за квалификације која обавља послове осигурања квалитета у неформалном образовању одраслих. Поступак за издавање одобрења за стицања статуса ЈПОА друга организација покреће подношењем захтева за стицање статуса ЈПОА Агенцији за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА, Мајке Јевросиме 51, Београд.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.