ЈПОА Центар

О ЦЕНТРУ

Центар за акредитацију јавно признатих организатора образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА) је организациона јединица Агенције за квалификације која обавља послове осигурања квалитета у неформалном образовању одраслих.

Поступак за издавање одобрења за стицања статуса ЈПОА друга организација покреће подношењем захтева за стицање статуса ЈПОА Агенцији за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА, Мајке Јевросиме 51, Београд.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.