СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ИКТ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, АУТОМАТИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

О Секторском већу

Секторско веће за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на систем дизајн, компјутерско програмирање, базе података, мреже, развој софтвера (укључујући и развој вештачке интелигенције) и апликација, као и развој хардвера, затим за дизајнирање компјутера и опреме за комуникацију, развој и праћење електронске опреме, машина и система, за области електротехнике, електронике и аутоматике.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12714/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.):

1. Драган Лукић, Kонфедерација слободних синдиката, председник;
2. Маја Тодоровић, Завод за унапређивање образовања и васпитања – ЗУОВ, потпредседник;
3. Милан Шолаја, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца;
4. Зоран Живковић, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца;
5. Милан Вукобрат, Савет за стручно образовање и образовање одраслих;
6. проф. др Дарко Митић, Конференција универзитета Србије – КОНУС;
7. проф. др Горан Зајић, Конференција академија и високих школа – КАССС;
8. проф. др Бранко Савић, Конференција академија и високих школа – КАССС;
9. Јелена Кљајић, Национална служба за запошљавање;
10. др Саша Стојановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
11. Жељка Цвијановић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
12. Милан Добријевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
13. Дарко Удовичић, Министарство омладине и спорта;
14. Небојша Соколовић, Заједница електротехничких школа Србије.

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.