СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ, ШУМАРСТВА, РИБАРСТВА И ВЕТЕРИНЕ

О Секторском већу

Секторско веће за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на производњу биља и узгој домаћих животиња укључујући и вођење и одржавање фарми и производњу непрерађених производа од биљака и животиња (нпр. сточарство, ратарство, воћарство), затим на област хортикултуре (нпр. цвећарство, управљање расадницима), шумарства (нпр. чување шума), рибарства и ветерине, затим на област производње хране, обраду и паковање хране и пића, као и опрему и процедуре примењиване у производњи и дистрибуцији хране.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12706/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 17 од 28. фебруара 2020.године):

1. проф. др Виктор Недовић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, председник
2. Вања Златковић, Национална службе за запошљавање, потпредседница
3. Горан Јаковљевић, Привредна коморе Србије и репрезентативнo удружењe послодаваца
4. Јово Ћато, Савет за стручно образовање и образовање одраслих
5. проф. др Весна Родић, Конференција универзитета и Конференција академија и високих школа
6. Биљана Зекавица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
7. Мирјана Аксентијевић,, Министарство омладине и спорта
8. Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
9. Маја Андријашевић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
10. Владе Ђоковић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
11. Љиљана Совиљ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. Предраг Вукчевић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. Милојица Живковић, Грански синдикат прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде и дуванске индустрије „Независност“
14. Предраг Главоњић, Самостални синдикат шумарства и прераде дрвета Србије
15. Зоран Радосављевић, Удружење средњих школа за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране;
16. Анкица Ковачевић, Струковно удружење – заједница средњих школа подручја рада шумарство и обрада дрвета.
17. Радиша Микарић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
18. Даница Софренић, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.