СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ОСТАЛИХ УСЛУГА

О Секторском већу

Секторско веће за сектор осталих услуга је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на услуге у домаћинству, фризерске услуге и услуге улепшавања, угоститељске услуге, спортове, комуналне услуге (хигијенски стандарди хране, снабдевање водом, одношење смећа и чишћење улица и сл.), на безбедност и заштиту здравља на раду и заштиту људи и имовине.

Чанови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12711/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.):

 1. Драгица Милошевић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, председник
 2. Биљана Тодоровић, Национална служба за запошљавање, потпредседник
 3. Вељко Антонић, Привредна коморе Србије и репрезентативнo удружењe послодаваца
 4. Јелена Десница, Савет за стручно образовање и образовање одраслих
 5. проф. др Весна Николић, Конференција универзитета
 6. проф. др Снежана Лазаревић, Конференција академија и високих школа
 7. доцент др Михаел Бучко, Конференција универзитета
 8. Јелена Сандић, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања
 9. Вишња Ракић, Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација
 10. Бојан Миљковић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 11. Ивана Пашић, Министарства омладине и спорта
 12. Веселинка Животић, Удружење школа личних услуга
 13. Љиљана Филиповић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 14. мр Горан Бојовић, Завод за спорт и медицину спорта
 15. Данијела Шпирић, Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор осталих услуга остварује се кроз следеће надлежности:

 • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
 • идентификује квалификације које треба осавременити;
 • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.