СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА

О Секторском већу

Секторско веће за сектор индустријског развоја је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области текстилне, хемијско-технолошке, машинско и метало-прерађивачке, грађевинске индустрије, дрвне и прерађивачке индустрије, рударства и металургије као и енергетике. Област текстилне индустрије и кожарства (одеће, обуће и предмета од коже) односи се на производњу текстила, производа од текстила и коже, одеће и одевних предмета, ципела и других форми обуће (нпр. шивење одеће, прављење обуће, израда крзна, производња одевних предмета, обрада коже, израда ципела, производња коже и производа од коже, предење, шивење, трговина текстилом, тапацирање, ткање). Област хемијско-технолошке индустрије односи се на планирање, дизајнирање и развој производа и процеса где се дешавају хемијске и физичке промене (нпр. хемијско инжењерство, прерада нафте/петрохемија и сл.). Област машинске и метало-прерађивачке индустрије односи се на планирање, дизајнирање, развој, производњу, одржавање машина, фабрика и система из области машинства и производа од метала, укључујући дизајнирање и одржавање машина које производе робу и услуге. Фокус учења код овог сектора су машине, машински системи и производи од метала. Област рударства и металургије односи се на планирање, развој и управљање екстаркцијом минерала, нафте и гаса из земље (нпр. експлоатација угља, бушење нафте и гаса, екстракција нафте и гаса). Област грађевинске индустрије, архитектуре и урбанизма односи се на технике монтаже, постављања и одржавања јавних, комерцијалних, индустријских и стамбених објеката и опреме (нпр. зидарство, изградња мостова, подне облоге) као и на технике пројектовања градње (нпр. архитектура, урбанистичко планирање). Архитектура обједињује и завршне радове као што су озвучење зграде и функционалну и економску ефикасност узевши у обзир и естетику. Област дрвне и прерађивачке индустрије односи се на прераду материјала (стакло, папир, пластика и дрво). Област енергетике односи се на производњу, пренос и дистрибуцију енергената и енергије.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12708/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 27 од 13. марта 2020.године):

 1. Бранко Голоскоковић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, председник
 2. Слађана Јелушић, Национална служба за запошљавање, потпредседник
 3. Бранислав Авлијаш, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 4. Боро Радојичић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 5. Марко Бабић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 6. Александра Кандић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 7. Горан Стојиљковић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 8. Јадранка Рајевац Грујић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 9. Јадранка Вукашиновић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 10. Милан Манић, машинско и метало, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 11. Биљана Цветић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 12. Душан Игњатовић, Удружење архитеката Србије
 13. проф. др Александар Милајић, Конференција универзитета
 14. проф. др Горан Савановић, Конференција академија и високих школа
 15. проф. др Ненад Грујовић, Конференција академија и високих школа
 16. Драган Маринчић, Министарство просвете науке и технолошког развоја
 17. Марија Ристић Марков, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања
 18. Ненад Миливојевић, Mинистарство привреде
 19. Татјана Џуверовић Миљковић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктурe
 20. Марија Мишовић, Министарство омладине и спорта
 21. др Драгана Јелисавац Ердељан, Министарство рударства и енергетике
 22. Славко Благојевић, Грански синдикат металаца „Независност”
 23. Александар Тодић, Грански синдикат индустрије, енергетике и рударства „Независност”
 24. Александра Несторовић, Самостални синдикат хемије и неметала Србије
 25. Божо Достић, Самостални синдикат радника енергетике Србије
 26. Тома Гојковић, Самостални синдикат занатства, услуга и предузетништва Србије
 27. Драган Матић, Конфедерација слободних синдиката
 28. Милан Николић, Струковно удружење – заједница средњих школа подручја рада шумарство и обрада дрвета
 29. Славољуб Станојевић, Заједница машинских школа Републике Србије
 30. Југослав Богдановић, Удружење средњих школа подручја рада хемија, неметали и графичарство и подручја рада геологија, рударство и металургија
 31. Драгица Угриновић, Пословно удружење текстилних и кожарских школа Србије
 32. Драган Пантовић, Удружење геодетских и грађевинских школа Србије
 33. Мирјана Радека, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 34. др Милан Бошковић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 35. др Милица Герасимовић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 36. Гојко Бановић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 37. Маја Тодоровић, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор индустријског развоја остварује се кроз следеће надлежности:

 • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
 • идентификује квалификације које треба осавременити;
 • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.