СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

О Секторском већу

Секторско веће за сектор образовања и васпитања је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области образовања и васпитања. Науке о образовању проучавају теорије и процесе учења, методе и технике преношења знања, односно квалификације које се односе на курикулум, дидактику, образовну евалуацију, истраживање, образовање васпитача у предшколским установама, образовање наставника разредне наставе (учитеља) укључујући и подучавање деце са посебним потребама, подучавање одраслих основама читања и писања, образовање наставника предметне наставе у основном и средњем образовању и васпитању, као и наставника у високом образовању.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12713/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 14 од 21. фебруара 2020, 38 од 16. априла 2021.године):

 1. проф. др Светлана Карић, председник, Конференција академија и високих школа Србије – КАССС;
 2. Снежана Милошевић Јешић, потпредседник, Завод за унапређивање образовања и васпитања;
 3. Јелена Јаковљевић, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца;
 4. Милорад Јовановић, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца;
 5. ванр. проф. др Јован Миљковић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих;
 6. проф. др Јасна Парлић Божовић, Конференција универзитета Србије – КОНУС;
 7. Тања Илић, Национална служба за запошљавање;
 8. др Александар Пајић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 9. Снежана Богдановић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 10. Снежана Жугић, Министарство омладине и спорта;
 11. Милан Гајић, Удружења средњих школа за подручјe рада пољопривреда, производња и прерада хране;
 12. Весна Прцовић, Заједница уметничких школа;
 13. Радован Ковачевић, Заједница гимназија;
 14. др Немања Тасић, Синдикат високог образовања Србије;
 15. др Весна Војводић Митровић, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”;
 16. Борка Вишнић, Синдикат образовања Србије;
 17. Иван Станковић, Унија синдиката просветних радника Србије;
 18. Радмила Додић, Конфедерација слободних синдиката;
 19. Сњежана Павловић, Синдикат радника у просвети Србије;
 20. Мирјана Милановић, Друштво андрагога Србије.

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор образовања и васпитања остварује се кроз следеће надлежности:

 • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
 • идентификује квалификације које треба осавременити;
 • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.