СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

О Секторском већу

Секторско веће за сектор здравства и социјалне заштите је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области здравства и социјалне заштите. Област здравства се односи на стоматологију, медицину, фармацију, негу болесника укључујући и здравствену негу старих људи, бригу о здрављу особа са инвалидитетом, пружање неге трудницама за време трудноће, порођаја и постнаталном периоду, као и на традиционалну, односно комплементарну медицину. Област социјалне заштите односи се на бригу о старим и одраслим лицима са инвалидитетом, бригу о деци и младима и услугама социјалног рада и саветовања.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12710/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018 57 од 9. августа 2019, 17 од 28. фебруара 2020, 44 од 29. априла 2021.године)

1. др Љиљана Јовановић, Министарство здравља, председник;
2. Љиљана Филиповић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, потпредседник;
3. Татјана Милошевић, Привредна коморе Србије;
4. Драгана Милутиновић, Привредна коморе Србије;
5. проф. др Мирослав Бркић, Комора социјалне заштите;
6. Сандра Перић, Асоцијација центара за социјални рад;
7. Зоран Милачић, Удружење послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије;
8. Милена Јововић, Лекарска комора Србије;
9. Татјана Жунић, Фармацеутска комора Србије;
10. прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, Комора биохемичара Србије;
11. Весна Николић, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије;
12. спец. др стом. Чедомир Пантелић, Стоматолошка комора Србије;
13. мр Биљана Јовановић – Главоњић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих;
14. проф. др Иванка Марковић, Конференција универзитета Србије (КОНУС);
15. проф. др Марко Војводић, Конференција академија струковних студија Србије (КАССС);
16. Снежана Додиг, Национална служба за запошљавање;
17. мр. Миља Кривокућа, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
18. Весна Миросављевић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
19. Снежана Клашња, Министарство омладине и спорта;
20. др Драган Николић, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“;
21. др Зоран Савић, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије;
22. др Милан Максимовић, Синдикат лекара и фармацеута Србије;
23. Марина Ђорђевић, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије;
24. Зоран Никодијевић, Конфедерација слободних синдиката;
25. Биљана Бојанић, Удружење медицинских школа;
26. Светлана Живанић, Републичког завода за социјалну заштиту;
27. Маја Думнић, Покрајинског завода за социјалну заштиту;
28. спец. др сц. мед.Оливера Нинковић Мрђеновачки, Института за јавно здравље Србије “ Др Милан Јовановић Батут“;
29. Слађана Барош, Института за јавно здравље Србије “ Др Милан Јовановић Батут“.

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.