СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР САОБРАЋАЈА И УСЛУГА ТРАНСПОРТА

О Секторском већу

Секторско веће за сектор саобраћаја и услуга транспорта је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на саобраћајно инжењерство (моторна возила, пловила и летилице), односно на дизајнирање, развој, производњу, одржавање, дијагностификовање кварова, поправку и сервисирање моторних возила, укључујући опрему за померање тла и пољопривредне машине, бродове, возове и летилице. Област транспорта односи се на услуге транспорта тј. руковање, навигацију и управљање бродовима, летилицама и другим облицима саобраћаја (нпр. руковање летилицама, контрола ваздушним саобраћајем, ваздушна контрола, кран и управљање камионима, летење и навигација, навигационе технологије, поштанске услуге, управљање железницом, управљање моторним возилима на путу, управљање бродом, шпедиција и сл.).

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12709/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 27 од 13. марта 2020, 66 од 7. маја 2020, 9 од 5. фебруара 2021.године)

1. др Горан Цвијoвић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, председник;
2. проф. др Габријела Грујић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, потпредседник;
3. Милош Богуновић, Привредна комора Србије;
4. Саша Павловић, Привредна комора Србије;
5. проф. др Далибор Пешић, Конференција универзитета Србије (КОНУС);
6. проф. др Зоран Бундало, Конференција академија и високих школа (КАССС);
7. проф. др Саша Бабић, Конференција академија и високих школа;
8. Јасмина Шантић, Национална служба за запошљавање;
9. Милица Ђурић, Миинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
10. Јелена Софрић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
11. Јелена Словић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
12. Вида Јерковић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
13. Десимир Десница, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
14. Радован Игњатовић, Министарство омладине и спорта;
15. Небојша Тасић, Грански синдикат јавних, саобраћајних и комуналних делатности „Независност“;
16. Павле Павловић, Синдикат радника ваздушног саобраћаја и ваздухопловства Србије;
17. Немања Кресоја, Конфедерација слободних синдиката;
18. Марија Вучинић, Заједница саобраћајних школа Републике Србије;
19. Немања Радовић, Завод за унапређивање образовања и вапитања.

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.