СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

О Секторском већу

Секторско веће за сектор трговине, угоститељства и туризма је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на трговину односно на куповину и продају робе и услуга укључујући менаџмент робе, цене, управљање ризицима, системима и процедурама продаје, праћење трендова у трговини, као и на области угоститељства и туризма.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12705/2018 од 27. децембра 2018. године,(„Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 82 од 22. новембра 2019, 27 од 13. марта 2020, 5 од 22. јануара 2021, 30 од 26. марта 2021.)

 1. Јелена Чеперковић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије, председник
 2. Маријана Лазаревић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, потпредседник
 3. Сузана Милосављевић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 4. Петар Гајић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 5. Александар Василијевић, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца
 6. Весна Нинић, Туристичка организација Србије
 7. Игор Гвозден, Асоцијација туристичких агенција Србије (АТАС)
 8. проф. др Снежана Штетић, Удружење туристичких водича Србије
 9. проф. др Милорад Вукић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих
 10. доц. др Данијел Павловић, Конференција универзитета и Конференција академија и високих школа
 11. Десанка Михаиловић Ковач, Национална служба за запошљавање
 12. Марија Стаменковић, Министарство просвете науке и технолошког развоја
 13. Јелена Новаковић, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања
 14. Зоран Остојић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 15. Јелена Галамбош, Министарство омладине и спорта
 16. Марко Трајковић, АСНС грански синдикат угоститељске и туристичке делатности
 17. Драган Цветковић, Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије
 18. Вида Јанковић, Самостални синдикат трговине Србије
 19. Милка Глушац, Привредна комора Србије и репрезентативно удружење послодаваца

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма остварује се кроз следеће надлежности:

 • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
 • идентификује квалификације које треба осавременити;
 • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа oдржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.