СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И СТАТИСТИКЕ

О Секторском већу

Секторско веће за сектор природних наука, математике и статистике је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива следеће области: биологија, биохемија, науке о заштити животне средине и кроз примену обновљивих извора енергије (екологија), природно окружење и живот у дивљини (природи) укључујући оснивање и одржавање националних паркова и управљање дивљином, заштита природе као и технологија заштите околине како би се избегла загађеност, хемија, физика, науке о земљи (геодезија, геологија, метеорологија, океанографија, сеизмологија и сл.), математика и статистика.

Чланове Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број број 02-02-12715/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.):

1. проф. др Марија Кузмановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, председник;

2. Дејан Николић, Национална служба за запошљавање, потпредседник;

3. Марија Хуравик, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца;

4. Веселин Вуковић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих;

5. проф. др Ћемал Долићанин, Конференција универзитета – КОНУС;

6. Снежана Мартиновић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

7. Соња Вукадиновић, Министарство заштите животне средине;

8. Славица Марковић, Заједница гимназија;

9. Малина Поповић, Завод за унапређивање образовања и васпитања;

10. Наташа Сарић, Завод за заштиту природе Србије;

11. Сунчица Стефановић Шестић, Републички завод за статистику;

12. Братислав Петровић, Министарство омладине и спорта;

13. Татјана Мишовић, Завод за унапређивање образовања и васпитања;

14. проф. др Љубица Диковић, Конференција академија и високих школа – КАССС

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.