СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР УМЕТНОСТ И ХУМАНИЗАМ (ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ)

О Секторском већу

Секторско веће за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке) је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области које се односе на уметност, хуманистичке науке и језике. Област уметности односи се на аудио-визуалне технике и медијску продукцију (фотографија, мултимедијална продукција, радијска и ТВ продукција, штампа и издаваштво), модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера (модни дизајн, костимографија и сл.), ликовну уметност (цртање, сликање, вајарство и сл.), занатство (рукотворине – грнчарство, ткање, резбарење дрвета и сл.), музику и извођачке уметности (музика, драма, плес, циркус и сл.). Област хуманистичких наука односи се на религију и теологију, историју и филозофију и етику и сл. Област језика односи се на културу, књижевност, лингвистику и фонетику страних „живих”, али и класичних језика као и књижевности и лингвистике матерњег језика.

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12716/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.):

1. Марко Деспотовић, Министарство културе и информисања, председник;
2. Милица Ковачевић, Министарство омладине и спорта, потпредседник;
3. Ивана Ковачевић, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца;
4. Смиљка Исаковић, Удружење музичких уметника Србије;
5. Др Здравко Милинковић, Удружење ликовних уметника Србије;
6. Владимир Миленковић, Удружења архитеката Србије;
7. Марија Бајчетић, Удружење балетских уметника Србије;
8. Др Зоја Бојић, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије;
9. Зоран Марић, Савет за стручно образовање и образовање одраслих;
10. Мр Јасна Драговић, Конференција универзитета Србије;
11. Проф. др Марина Стаменовић, Конференција академије и високих школа Србије;
12. Никола Матић, Национална служба за запошљавање;
13. Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Министарство просвете,науке и технолошког развоја;
14. Драгана Краљ, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
15. Софија Бунарџић, Заједница уметничких школа;
16. Драгомир Братић, Заједница музичко балетских средњих школа;
17. Татјана Бребановић, Грански синдикат културе, уметности и медија „Независност“;
18. Смиљана Стокић, Конфедерација слободних синдиката;
19. Анета Краљић-Димитријевић, Завод за унапређивање образовања и васпитања;
20. Александар Ђ. Маринковић, Завод за унапређивање образовања и васпитања;
21. Јанко Димитријевић, Самостални синдикат културе Србије;
22. Др Небојша Ромчевић, Удружење драмских уметника Србије.

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке) остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.