СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР ДРУШТВЕНИХ НАУКА, НОВИНАРСТВА И ИНФОРМИСАЊА

О Секторском већу

Секторско веће за сектор друштвених наука, новинарства и информисања је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Сектор покрива области друштвених наука, новинарства и информисања. Област друштвених и бихевиоралних наука односи се на економију (укључујући и макроекономију и јавне финансије), право, политичке науке и грађанско васпитање, психологију, социологију и културолошке студије, укључујући и етнологију и друштвену антропологију, студије хумане и социјалне географије и сл. Област новинарства и информисања односи се на уређивање, извештавање, писање коментара и извештаја од јавног интереса и др., на библиотекарство, информисање и архивске студије које се односе на селектовање, усвајање, организовање и чување информација (библиотекарске студије, музеологија и сл.).

Чланови Секторског већа, именовани одлуком Владе РС број 02-02-12724/2018 од 27. децембра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 32 од 2. априла 2021, 44 од 29. априла 2021, 59 од 11. јуна 2021.године):

 1. Марија Петронијевић, председница, Министарство омладине и спорта, председница
 2. Јелена Стојановић, подпредседница, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, потпредседница
 3. Светлана Ускоковић Богосављевић, Национална служба за запошљавање,
 4. Драгана Вуковић-Георгијев, Привредна комора Србије и репрезентативна удружења послодаваца
 5. Драгана Бјелица, Удружење новинара Србије
 6. Татјана Јакоби, Независно удружење новинара Србије
 7. проф. др Дарко Надић, Конференција универзитета
 8. проф. др Марта Дедај, Конференција академија и високих школа
 9. проф. др Татјана Цветковски, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 10. Милица Јаначковић, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања
 11. Маја Зaрић, Министарство културе и информисања
 12. Рада Костић, Министарство правде
 13. Ана Панчић, Министарства финансија
 14. Томислав Бартолић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије
 15. Маријан Мишић, Заједница гимназија
 16. Гордана Ненадић, Синдикат запослених у правосудним органима Републике Србије
 17. Маја Јовановић, Синдикат радника „Електропривреда Србије”
 18. Ђина Тришковић, Синдикат радника „Електропривреда Србије”
 19. Елеонора Влаховић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 20. Дејана Милијић Субић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 21. Урош Новаковић, Привредна коморе Србије и репрезентативна удружења послодаваца

Улога Секторског већа

Улога Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања остварује се кроз следеће надлежности:

 • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у овом сектору;
 • идентификује квалификације које треба осавременити;
 • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
 • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
 • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
 • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
 • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
 • разматра импликације Националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
 • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.

ДОКУМЕНТА

Седнице Секторског већа Одржане у 2019. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2020. години

Седнице Секторског већа Одржане у 2021. години

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.