ПРОЈЕКТИ

Послови међународне сарадње Агенције

Послови међународне сарадње Агенције за квалификације обављају се у оквиру Кабинета директора и обухватају:

  • утврђивање приоритета, садржаја и модалитета међународне сарадње Агенције, као и праћење њиховог остваривања;
  • мапирање кључних партнера – међународних институција, тела и организација које су надлежне за развој квалификација, имплементацију НОК-а и усклађивањe НОК-а са ЕОК-ом на територији Европске уније и шире;
  • израду, усаглашавање и закључивање споразума и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне активности међународне сарадње Агенције;
  • планирање, припрема, аплицирање, спровођење, праћење и извештавање реализације пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних фондова;
  • координацију и припрему за учешће представника Агенције на међународним скуповима и догађајима;

сарадњу са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, релевантним националним телима, као и европским институцијама и органима држава чланица у процесу спровођења развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.