ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатору о раду Агенције за квалификације

Информатор о раду Агенције за квалификације сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10 од 21.09.2010. године).

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.