КВиС

КВиС -Каријерно вођење и саветовање

Према члану 10. ЗАКОНА о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27 од 6. априла 2018, 6 од 24. јануара 2020.) услугама каријерног вођења и саветовања обезбеђује се подршка појединцу за остваривање проходности кроз нивое НОКС-а, чиме се омогућава примена концепта целоживотног учења и лакша покретљивост радне снаге. Услуге каријерног вођења и саветовања пружају се у складу са стандардима за каријерно вођење и саветовање које доноси министар надлежан за послове образовања а пружају их:

  • Национална служба за запошљавање,
  • ЈПОА у складу са законом који уређује образовање одраслих, и
  • високошколске установе у складу са законом који уређује високо образовање.

 

Програм професионалне оријентације, односно каријерног вођења и саветовања ученика реализује основна, односно средња школа, у складу са законом који уређује основно, односно средње образовање и стандардима из става 2. овог члана.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.