ВЕСТИ

Презентација Извештаја о прегледу националног система подршке каријерном вођењу и саветовању (КВиС) у Србији

Агенција за квалификације, 15.09. 2022. године

Како је давање препорука за унапређивање система Националног оквира квалификација Републике Србије, укључујући имплементацију политика каријерног вођења и саветовања у складу са стратешким документима веома важан сегмент исказан у Годишњем програму рада секторских већа, Центар за развој квалификација и подршку секторским већима Агенције за квалификације организовао је презентацију „Извештаја о прегледу националног система подршке каријерном вођењу и саветовању (КВиС) у Србији“. Експерткиња Јелна Манић Радоичић презентовала је резултате опсежног истраживања које је реализовано у току претходне године и обухватио је низ релевантних институција у републици Србији и публикован је уз подршку Европске фондације за обуку (ЕТФ).

Снимак презентације можете погледати путем линка, а документ презентације можете преузети овде.

29. састанак ENIC/NARIC мреже у организацији Републике Ирске и Савета Европе

Даблин, 20-21.06. 2022. године

У периоду од 20-21.06. 2022. године одржан је 29. годишњи састанак ENIC/NARIC мреже у организацији Републике Ирске и Савета Европе. Састанак је окупио 125 представника националних центара из 49 земаља, међу којима су била и два представника Агенције за квалификације Републике Србије. За разлику од претходна два састанака, која су била одржана виртуелно, 29. годишњи састанак одржан је уживо у просторијама Технолошког универзитета у Даблину.
Током дводневног састанка посвећеног европским и међународним политикама признавања организавано је неколико радионица са разним темама од актуелног значаја за академску заједницу и послодавце као што су: Удружење европских универзитета, осигурање квалитета, дигитализација признавања, употреба и признавање микроквалификација, имплементација аутоматског признавања у сврху наставка образовања, Европски пасош квалификација за избеглице, Глобална конвенције о признавању високошколских квалификација, и регионалне конвенције за Азијско-Пацифички регион и Африку.
Овогодишњим скупом обележено је и 25 година од потписивања Лисабонске конвенције о признавању 1997. године, чиме је истакнут значај овога акта у политикама признавања и наглашена важност равноправног и транспарентног третмана у поступцима признавања, као и јачања ENIC/NARIC мреже и њене улоге у регионалној и међународној сарадњи.
На крају састанка објављено је да ће следећи годишњи састанак бити одржан у Стокхолму, Шведска, у периоду од 11-13.06.2023. године. Такође, објављена је и одлука да ће у будућности земље које нису чланице ЕУ такође моћи да се пријаве да буду организатори годишњег састанка ENIC/NARIC мреже. Први такав састанак ће бити одржан у Албанији 2025. године.

Отварање анекса Тренинг центра Шабац

Центaр за стручно усавршавање Шабац

02.06.2022. године

Представници Агенције за квалификације присуствовали су 2. јуна 2022. године у Шапцу церемонији отварања анекса Тренинг центра Шабац, коју је организовао Центар за стручно усавршавање Шабац, акредитовани јавно признати организатор активности образовања одраслих. Анекс Тренинг центра Шабац осмишљен је и реализован у оквиру пројекта SEED STEP III, који је финансиран од Аустријске развојне агенције и Volkshilfe Solidaritet, а реализован од стране Tara International Consulting doo из Новог Сада у сарадњи са градом Шапцем.

Церемонији отварања Тренинг центра Шабац, поред представника Агенције, присуствовали су представници Републике Аустрије у Србији, Града Шапца, Центра за стручно усавршавање Кикинда, партнера и општина учесница у SEED STEP III пројекту, консултантске компаније Tara International Consulting doo из Новог Сада, представници релевантних институција, организација и компанија у циљу реализације Локалног партнерства за запошљавање Града Шапца, и др. Током церемоније отварања анекса Центра, руководилац ЈПОА центра, г. Зоран Спасић доделио је исправе полазницима који су завршили обуке Центра за стручно усавршавање Шабац акредитованих од стране Агенције за квалификације.

Приликом обиласка Тренинг центра Шабац, представници Агенције обишли су радионице за CNC, Академије за енергетску ефикасност, Академије за професионалне вештине у грађевинарству и сродним дисциплинама, просторије Центра за компетенције у хортикултури са радионицом за производњу гљива по принципима плаве економије, простор за рад новооснованих фирми у власништву младих људи, као и простор One stop shop – клуба за незапослене особе.
Догађај је, такође, имао за циљ размену знања и искуства у контексту реализације SEED STEP III пројекта и других пројеката, планирање даље сарадње и размену идеја за пројекте, дискусију и размену знања и искустава на тему менаџмента центара за обуку, кооридинисаног деловања центара за стручно усавршавање и потенцијалних видова финансирања истих.

Студијска посета Швајцарској у организацији пројекта „Знањем до посла“(Е2Е)

Берн, Швајцарска

16.05. до 20.05.2022. године

Представници Агенције за квалификације били су део делгације Републике Србије која је у организацији пројекта „Знањем до посла“(Е2Е) посетила Берн и значајен институције из система каријерног вођења и саветовања и дуалног модела образовања у Швајцарској.

Студијска посета била је прилика за успостављање контаката и размену примера пракси. У BIZ Bern Центар за каријерно вођење и саветовање презентован је рад каријерног центра и приказани алати за информисање и саветовање младих. Посета Националној асоцијацији швајцарских компанија у ИКТ сектору била је прилика са се сагледа улогу асоцијације у систему стручног образовања и услуге за компаније у области регрутације и организовања обука. Такође, имали смо прилику да ближе упознамо иновативни алате и инструменте за процену интересовања и компетенција младих које је израдио Gateway Центар и у том смислуњихову подршку Пројекту Знањем до посла, као и модел реализације дуалног образовања у компанији Schleuniger AG, где су нам своје активности представили тренери и ученици на пракси. На Универзитету примењених наука у Олтену представљен нам је студијски програм мастер студија, процес акредитације програма за каријерне практичаре и критеријуми уписа, где смо разменили искуства имајући у виду наш систем и потребу за професионализацијом кадрова који се баве КВиС-ом. Делегација је имала прилику да размени искуства у вези са системом стручног образовања са колегама из СФУВЕТ-а који су представили свој делокруг рада и објаснили начин како се развијају профили професија и квалификација, како се врши анализа и и ревизија курикулума, те учешће и улогу послодавачких асоцијација у том процесу.

Почетак рада на пројектима Спровођење ревидираних приоритета Европске агенде за образовање одраслих и EQF, Europass and Euroguidance – National Centres 

МПНТР

10.05.2022. године

Радне групе Агенције за квалификације и Министарства просвете, науке и технолошког развоја започеле су пројектне активности на првом радном састанку одржаном у Министарству просвете поводом почетка реализације пројеката Спровођење ревидираних приоритета Европске агенде за образовање одраслих – Национални координатори за спровођење/ ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA и EQF, Europass and Euroguidance – National Centres.

Циљеви пројеката дефинисани су у складу са опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији и стратешким оквиром дефинисаним у стратегијама развоја образовања и запошљавања основни циљ овог пројекта је даље унапређивање система образовања одраслих у правцу диверсификације понуде акредитованих тржишно релевантних неформалних програма обука за одрасле, повећање релевантности и транспарентности образовне понуде, као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања одраслих као и даље унапређивање транспаретности и упоредивости система квалификација на националном и међународном нивоу као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања.

Симпозијум на тему – Аутоматско признавање

Iuav University of Venice, Venice

05.05.2022. године

Прикључивање програму који је организован у циљу олакшавања метода и активности у аутоматском признавању диплома у региону Јадранске регије, којој припадају Италија, Албанија, Грчка и државе бивше Југославије суштински је важно за унапређивање могућности признавања диплома стечених на ВШИ у Републици Србији и запошљавања наших држављана. Позив за директно учешће на симпозијуму је био крајњи моменат за активацију Републике Србије, имајући у виду да се овај пројекат завршава у августу ове године, али да ће бити настављен ускоро.

Покренут је вебсајт Јадранске мреже аутоматског признавања, који ће постати активан за рад евалуатора нашег региона. Представљена је публикација „Транснационално образовање у 4 земље Јадранске регије“ – односи се на Италију, Грчку, Хрватску и Словенију, као државе које су презентовале легислативу, контролу квалитета и информације о начину признавања квалификација стечених у тзв. Транснационалном образовању (Transnational Education / TNE).

Поподневни програм се састојао не само од презентације публикације о транснационалном образовању за присутне чланове регије, већ је омогућено и онлајн присуство свих пријављених учесника овог симпозијума. Модератор и домаћин, Лука Лантеро, директор италијанског центра ENIC/NARIC је пратио коментаре и упите олајн учесника и одговарао на њихова питања, а омогућио је и да присутни учесници симпозијума. Руководилац центра ENIC/NARIC Мирјана Поледица објаснила је разлог укључивања у пројекат у овом моменту и изразила вољу Србије да буде активан учесник и будућег пројекта Јадранске регије, те је објаснила тумачење појма аутоматског признавања из угла процедуре признавања страних високошколских испрва и става Агенције за квалификације. Пројекат траје две године, од септембра 2020. и трајаће до 30. августа 2022.године. Очекује се наставак активности на ову тему.

Позив за учешће на симпозијуму је добијен директно од домаћина – CIMEA – ENIC/NARIC центра Италије. Симпозијум је организован уз гостопримство и подршку Универзитета у Венецији (Universita Iuav di Venezia), које је омогућило да, поред самог симпозијума, пројекат има и организациону подршку административног особља Универзитета. Финансијска подршка пројекту је заснована на посебном делу програма Erasmus + Европске Уније, што имплицира да је будућност оваквих активности препозната на ширем европском простору високог образовања, као и заједничком тржишту рада (што не искључује државе које још увек нису чланице Европске Уније).

Радионица на тему – развој стандарда квалификације у области електронике и аутоматизације

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

05.05.2022. године

Секторско веће за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике у сарадњи с Агенцијом за квалификације организовало је други састанак с послодавцима и стручњацима из области електронике и аутоматике са циљем да се сагледају потребе послодаваца за квалификацијама у овој области, као и да се прикупе подаци о дужностима и задацима стручњака те о релевантним знањима, вештинама и компетенцијама на нивоу 4 НОКС-а. Домаћин радионице била је Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду. Претходни састанак с послодавцима организовали су представници СВ ИКТЕАЕ-а, Заједнице електротехничких школа, компанија ДМВ из Ниша у сарадњи с Агенцијом за квалификације. Радионице је водила Татијана Глишић Милутиновић, руководилац Центра за развој квалификација и подршку секторским већима. Закључено је да треба подржати развој стандарда квалификације у области електронике и аутоматизације, као и да ће се наставити даљи рад с послодавцим у смислу верификације релевентних послова.

Припрема предлога програма неформалног образовања одраслих – Стандард квалификације као основ за израду програма обука

Техничка школа Ваљево

04.05.2022. године

На позив директора Техничке школе Ваљево Агенција за квалификације је посетила школу и са колегама из Тима Техничке школе реализовала радионицу са темом „Припрема предлога програма неформалног образовања одраслих – Стандард квалификације као основ за израду програма обука“.
Радионица је реализована у склопу редовних активности Агенције пружања стручне помоћи организацијама које припремају предлоге програма неформалног образовања одраслих у процесу развоја и имплементације НОКС-а и даљег уређивања система неформалног образовања. Домаћини су приказали најсавременије лабораторије којима је школа опремљена као и достигнућа професора и ученика школе.

Потребе за квалификацијама у грађевинском сектору

Сајам грађевинарства, ПКС

 

27.04.2022. године

Сајам грађевинарства који је на Београдском сајму отворен је 27.04. и прилика је да компаније покажу шта раде, и шта планирају, односно да размене искуства, а Привредна комора Србије са тим циљем организовала је низ стручних скупова, пословних сусрета и конференција.
На позив Привредна комора Србије, представници Агенције за квалификације били су учесници стручног скупа са темом „Потребе за квалификацијама у грађевинском сектору“. Учесници скупа били су представници Министарства просвете и научно технолошког развоја, представници послодаваца и Удружења геодетских и грађевинских школа Републике Србије. Учесници су размотрили образовање за потребе грађевинског сектора и модернизацију квалификација у грађевинарству у складу са Законом о националном оквиру квалификација у Србији.

Унапређивање шанси за запослење и каријеру програмом стипендија 

ERI SEE

Европски пословни универзитет из Луксембурга и ERI SEE (Иницијатива за реформу образовања Југоисточне Европе) представљају вам Програм стипендија за онлајн пословне курсеве (менаџмент, ИТ, јачање улоге жена, енглески језик, финансије…) намењен за 130 грађана Србије. Програм стипендирања подржан је од стране Владе Луксембурга.

Ова понуда значи да 130 грађана Србије имају прилику да прате пословне курсеве високог квалитета на престижном Европском пословном универзитету. Курсеви имају тржишну вредност од 740 ЕУР, али су, захваљујући овом Програму стипендирања, доступни бесплатно, уз услов плаћања „накнаде за учешће“ од 20 ЕУР (путем кредитне картице). Курсеви нуде драгоцена знања и вештине потребне на тржишту рада и могу значајно да унапреде изгледе полазника за развој каријере и налажење посла.

Курсеви се одржавају на енглеском језику, тако да је знање енглеског језика неопходно. Међутим, за оне којима је потребна помоћ око енглеског језика, у оквиру ове шеме нуди се и онлајн програм за енглески језик. Процедура пријаве је врло једноставна, састоји се од неколико корака на страници www.ebu.connect.lu, са јасним упутствима за пријаву и упис који су описани ОВДЕ.

Рок за пријаву је 13. мај, а курсеви почињу од 30. маја до 4. септембра (13 недеља, 1 онлајн вебинар недељно).

Први национални састанак EQET ESS – „Развој стандарда занимања за Пољопривредног техничара“

ERI SEE

Хотел Палас, Београд, 09.03. 2022. године

Уз подршку Секретаријата ERI SEE и координацију Агенције за квалификације, 09.03.2022. године у Београду одржан је први у низу националних састанака на реализацији циља унапређивања квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи – EQET SEE са темом „Развој стандарда занимања за Пољопривредног техничара“. Састанак је окупио представнике послодаваца и партнерских институција. У протоколарном делу састанак су отворили представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за квалификације, Привредне коморе Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине.

Радна група чији су чланови успешни привредници из сектора пољопривреде, Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања започела је рад на опису послова за Пољопривредног техничара.

Унапређивање квалитета услуга КВиС – стицање статуса ЈПОА образовања одраслих за активност пружања услуга КВиС

Агенција за квалификације у циљу даљег унапређивања квалитета услуга каријерног вођења и саветовања формирала је и координирала радну групу састављену од представника релевантних институција и тела, представника цивилног сектора у области образовања, запошљавања и омладинских политика, као и пројеката ЕУ. Радна група је кроз низ састанака учествовала и дала значај допринос у припреми документа програма, захтева и Упутства за стицање статуса ЈПОА образовања одраслих за активност пружања услуга КВиС. Подршку у целокупном процесу пружила је Влада Швајцарске у оквиру програма „Знањем до посла – Е2Е”.

Изазови у процесу интеграције избеглица у Србији

Београдски центар за људска права, UNHCR, 23.12. 2021.године

Проф. др Часлав Митровић био је панлиста хибридног догађаја са темом изазова у интеграцији и образовању избеглица у Србији, где је говорио о законском оквиру који Агенцији за квалификације омогућава реализацију процедуре признавања страних школских исправа и у том оквиру о могућностима за избеглице или мигранте у Србији.

Препознавање квалификације омогућава овим осетљивим групама наставак школовања или запошљавање и интеграцију у друштво. Узимајући у обзир чињеницу да често избеглице не поседују лична документа као сведочанство оствареног нивоа образовања, Агенција за квалификације приступила је пројекту Европског пасоша квалификација за избеглице који би требало да омогући проходност у систему образовања и запошљавања.

Конференција поводом јубилеја 20 година фестивала/дана образовања одраслих

EPALE Црна Гора, Будва, 10.12. и 11.12. 2021.године

Агенцију за квалификације на конференцији чији је домаћини био Центар за стручно образовање одраслих Црне горе, представљао je господин Зоран Спасић, руководилац ЈПОА центра и том приликом учеснике упознао са делокругом рада Агенције за квалификације и ставио посебан акценат на активности ЈПОА центра, будуће планове у области уређивања система образовања одраслих и успостављању система квалитета. У складу са закључком скупа представљен је Подрегистар ЈПОА, који је Агенција за квалификације успоставила као базу података значајну за све учеснике у процесима образовања одраслих.

Конференција је била место за размене искустава и умрежавање сродних институција у окружењу у вези са функционисањем система образовања одраслих, квалификација, вештина и компетенција. Представљени су резултати образовање одраслих у Црној Гори у протеклих 20 година и планови за будући период, резултати истраживања о утицају пандемије COVID-19 на образовање одраслих и тржиште рада, приручници и програми образовања ,,Припрема за родитељство и први кораци” и ,,Примена дигиталних алата у настави за одрасле полазнике” и дискутовало се о значају базе података за образовање одраслих, потребама и могућностима за унапређење.

Завршна конференција EPER пројекта

Дубровник, 30.11. и 01.12. 2021.године

Завршна конференција пројекта Effective partnership for enhanced recognition – EPER одржана је у Дубровнику, 30.11. и 01.12.2021. године и окупила је све пројектне партнере који су у претходних неколико година реализовали сарадњу и кроз низ активности настојали да предупреде проблеме са којима се суочавају у поступцима признавања страних високошколских квалификација. Циљ пројекта био је оснаживање капацитета земаља пројектних партнера за потпуну примену Лисабонске конвенције о признавању и боље разумевање њених начела.

Преглед главних активности и кључних резултата у оквиру пројекта представила је госпођа Марина Црнчић Сокол – Министарство знаности и образовања Републике Хрватске, а представници Хрватске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне Горе и Републике Србије представили су резултате и имплементацију пројектних активности. Мирјана Поледица, руководилац ENIC/NARIC центра Агенције за квалификације на радионици пројектних партнера одржала је презентацију под називом „Утицај EPER пројекта на сиситем признавања квалификација у Републици Србији“.

Закључено је да завршетак пројекта јесте почетак нове сарадње коју ће земље учеснице наставити у домену признавања квалификација између замаља региона.

КОНФЕРЕНЦИЈА

НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА (НОКС)

РЕФОРМА КОЈОЈ СМО ПОСВЕЋЕНИ

Сремски Карловци, 28. и 29. октобар 2021.године

Циљ конференције је представљање досадашњих резултата на реформи система квалификација у Републици Србији, усклађивању квалификација са потребама тржишта рада, уређивању система неформалног образовања и увођењу могућности стицања квалификација кроз процес признавања претходног учења.
Национални оквир квалификација Републике Србије имплементира се у складу са програмом Владе Републике Србије, док је Агенција за квалификације носилац кључних послова на увезивању система квалификација са потребама тржишта рада, успостављању јединственог Регистра квалификација које се могу стицати у Републици Србији путем формалног и неформалног образовања или кроз признавање претходног учења, као и повезивању система квалификација Републике Србије са квалификацијама које се могу стицати у Европи и шире, чиме се олакшава мобилност и циркулација ученика, студената и радне снаге, као и процес признавања квалификација стечених ван Републике Србије.
Конференција је окупила представнике кључних партнера укључених у имплементацију Националног оквира квалификација Републике Србије, који су имали прилику да дискутују о  релеватним питањима од кључног значаја за грађане Републике Србије, а у складу са програмским и стратешким оквирима Владе Републике Србије, посебно у домену унапређивања квалитета квалификација и образовне понуде на свим нивоима образовања, укључивања послодаваца и стручњака у политике планирања образовања  и омогућавања појединцу да се његова стечена знања и радно искуство, укључујући квалификације стечене ван оквира система Републике Србије брзо и благовремено признају, те да се олакша процес запошљавања и превенира одлив младих и стручњака из Републике Србије.

Конференцију је отворио

  • Бранко Ружић, Први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја

У уводном обраћању говорили су:

  • проф. др Габријела Грујић, помоћница министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање МПНТР и председница Савета НОКС-а, и
  • проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације

Током првог конференцијског дана, присутнима се обратио и Милош Благојевић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих МПНТР.
Рад Агенције за квалификације приказан је кроз четири излагања.
Татијана Глишић Милутиновић, руководилац Центара за развој квалификација и подршку Секторским већима НОКС-а, у оквиру Агенције за квалификације одржала је презентацију на тему Национални оквир квалификација као фактор квалитета живота грађана. (преузми презентацију)
Потом је уследила презентација Зорана Спасића, руководиоца Центра за акредитацију Јавно признатих организатора активности образовања одраслих, у оквиру Агенције за квалификације, на тему Гаранције поверења у систем образовања одраслих кроз квалитет обука ЈПОА (јавно признати организатори активности образовања одраслих).(преузми презентацију)
Примена НОКС/ЕОК (Националног оквира квалификација Републике Србије и Европског оквира квалификација) – пут ка квалитетнијој и ефикаснијој пракси признавања страних школских исправа, тема је презентације коју је одржала Јелена Калезић представница ENIC/NARIC Центра, у оквиру Агенције за квалификације.(преузми презентацију)
Потом је уследила презентација проф. др Часлава Митровића, директора Агенције за квалификације, под називом Агенција за квалификације – повратак у будућност.(преузми презентацију)

Током првог дана конференције одржана је и панел дискусија на тему НОКС – партнерска политика повезивања интереса образовања и тржишта рада у којој су учествовали
 проф. др Бојан Тубић, Помоћник министра за високо образовање МПНТР
 др Весна Фабиан, виши саветник МПНТР
 проф. др Виктор Недовић, Председник Секторског већа ППХШРВ
 Маја Тодоровић, представник Завода за унапређивање образовања и васпитања
 мр Мирјана Ковачевић, Привредна комора Србије
 Драгица Ивановић, Шеф Одсека за активну политику запошљавања, МРЗБСП

Други конференцијски дан обележиле су три панел дискусије у којима су учествовали представници многобројних социјалних партнера. Дискусије и питања који су покренути током панела били су од великог значаја за све три теме.
Присутне је пре почетка панела поздравио проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације.Панел дискусија – тема Регистар и НОКС Портал – база образовних могућности
Уводничар: Татијана Глишић Милутиновић, Агенција за квалификације, Центар за развој квалификација и подршку Секторским већима НОКС-а;
Учесници:
 Др Весна Фабиан, виши саветник Министраства просвете, науке и технолошког развоја
 Ивана Голубовић, Комтрејд;
 Љиљана Лутовац, Национална служба за запошљавање;
 Немања Миленковић, саветник директора Централног регистра обавезног социјалног образовања.

Панел дискусија – тема Каријерно вођење и саветовање- могућности и перспективе
Уводничар: Ивана Чворовић Плавшић, Центар за развој квалификација и подршку Секторским већима НОКС-а;
Учесници
 Јелена Манић Радоичић, Савет НОКС-а;
 Ивана Вулић Шимшић, Euroguidance Србија;
 Марија Радовановић, GIZ;
 Јелена Кљајић, НСЗ;
 Љубица Куриџа, СОС Дечија села Србија.

Панел дискусија – Показатељи квалитета програма обуке ЈПОА
Уводничар: Зоран Спасић, Агенција за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА
Учесници:
 Мирјана Милановић, МПНТР;
 Миомир Деспотовић, експерт ИПА 14;
 Исо Планић, Политехничка школа Суботица;
 Јелена Јаковљевић, Klett EDU;
 Владимир Кљајић, Божидарац дигитал;
 Бранко Филиповић, ЦСУ Шабац;
 Жељко Станојевић, Пјурити.
У завршној речи директор Агенције за квалификације проф. др. Часлав Митровић изразио је велико задовољство одзивом, презентацијама, дискусијама, отвореним темама и целокупном Конференцијом, најавивши следећу Конференцију за следећу годину.

Европски пасош квалификација за избеглице

18.10.2021., Стразбур, Белгија

Под окриљем Европске комисије, 18.10.2021. године одржан је састанак у Стразбуру на ком се Агенција за квалификације придружила пројекту Европски пасош квалификација за избеглице. На састанку су договорени технички детаљи и даљи кораци у реализацији пројекта.
Састанку је претходио сусрет у Амбасади Словачке са свим партнерима ангажованим на пројекту Европског пасоша квалификација. Представници Агенције за квалификације изнели су тада тренутне могућности за признавање стечених квалилфикација и указали на законску регулативу и потребу да Методологија по којој функционише Европски пасош квалификација буде заснована на национална регулативи и даља усклађивања омогуће потпуну реализацију пројекта Европског пасоша квалификација у Републици Србији.
Европски пасош квалификација за избеглице је јединствен инструмент који избеглицама омогућава проверу квалификација које не могу да документују. Методологија по којој функционише заснива се на Лисабонској конвенцији Савета Европе о признавању високог образовања у Европи, којој се Србија придружила 2004. године.

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПРВИ РЕЗУЛТАТИ

Додела сертификата полазницима
Политехничка школа Суботица, 13. октобар 2021. године

У Политехничкој школи у Суботици, 13.10.2021. додељени су сертификати за првих 13 кандидата који су своја знања и вештине стекли кроз радно или животно искуство, а потврдили су их кроз поступак признавања претходног учења.
Агенција за квилификације у претходном периоду израдила је стандарде квалификација на нивоима 3 и 5 у које је уграђена компонета облика учења, која омогућава да се квалификације могу стицати кроз поступак признавања претходног учења. Такође, Агенција за квалификације била је партнер на изради правилника који је омогућио реализацију поступка признавања претходног учења. Директор Агенције за квалификације Проф. др Часлав Митровић истакао је важност завршетка обуке и издавања сертификата јер представљају почетак процеса и изразио је уверење у наставак оваквих, успешних пракси у будућности.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

24. август 2021. године

Крајем августа 2021, након две и по године рада, завршена је имплементација пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Завршна конференција пројекта била је прилика да се представе постигнути резултати, и разговара о реализованим активностима. Проф. др Часлав Митровић у свом обраћању говорио је о резултатима које је Агенција за квалификације постигла у претходном периоду, резултатима успостављања НОКС-а, неопходности стицања квалификација кроз цео живот и важности флексибилности и отворености читавог друштва, као и потреби да се осигура квалититет свих процеса.

Успостављањем националног оквира квалификација започето је системско уређивање области квалификација и направљен важан корак ка повезивању света рада и света образовања, један је од закључака конференције. У НОКС-у су пописане и описане квалификације које се могу стећи кроз формално, неформално или информално учење, чиме је омогућено прецизније евидентирање квалификационе структуре радне снаге и креирање тржишно релевантних политика у области образовања. Листа квалификација у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања. Успостављен је Регистар НОКС-а, а процес повезивања са Европским оквиром квалификација је у току, што би у кратком временском периоду требало да омогући препознатљивост и упоредивост квалификација стечених у Србији са квалификацијама стеченим у другим земљама. Успостављен је механизам за увођење квалификација у национални оквир и стандард квалификације као договор између света рада и света образовања о исходима учења које је потребно достићи како би се стекла квалфикација. Припремљен је и оквир за увођење признавања претходног учења као равноправног пута за стицање квалификација.

Директор Агенције за квалификације најавио је отварање велике и важне теме која ће бити у фокусу наредних година – имплементација Закона о Националном оквиру квалификација у високом образовању и отварање неопходног дијалога са универзитетима.

Посета представника Агенције за квалификације Националном савету мађарске националне мањине и Војвођанском мађарском центру за обуке, истраживање и културу (VM4K) у Суботици

Суботица

17. и 18. август 2021. године

Састанак са представницима Националног савета мађарске националне мањине одржан је у просторијама Савета а састанку су присуствовали:

  • проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације;
  • Анамарија Вичек, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • мр Јане Хајнал, председник Националног савета мађарске националне мањине;
  • Аника Јерес, председник извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине;
  • Мирјана Поледица, руководилац ENIC/NARIC центра Агенције за квалификације;
  • Ивана Чворовић Плавшић, координатор за развој квалификација у основном и средњем образовању Агенције за квалификације.
  • Емил Лулић, начелник стручне службе Националног савета мађарске националне мањине;

Државна секретарка је представила учеснике и изнела теме састанка.

Директор Агенције за квалификације проф. др Часлав Митровић навео је циљеве рада Агенције, њену мисију и представио центре који у оквиру Агенције раде. Предложио је да теме састанка буду могућности развоја квалификација у средњошколском образовању и решавање питања које је делегирала Музичка школа Суботица, квалификација Музички извођач српског традиционалног певања и свирања које би се реализовало на мађарском језику. Дао је предлог да се представници мађарске националне мањине своје представнике укључе у рад Секторских већа као експертског тела које одлучује о иницијативама за израду стандарда квалификација у свим областима образовања и запошљавања.

Председник Јене Хајнал представио је делокруг рада Националног савета мађарске националне мањине, могућности и капацитете и делегирао је теме које се могу разматрати током разговора са нагласком на питање признавања страних школских исправа и подвукао је значај који има Агенција за квалификације, ENIC/NARIC центар, као и видни развој који је центар имао од када ради под окриљем Агенције за квалификације.

Разговори су настављени у Војвођанском мађарском центру за обуке, истраживање и културу (VM4K) где су домаћини Тинде Шамљи и Томаш Кошањи, делегацију провели кроз просторије опремљене за извођење консултација у настави.

Директор Агенције за квалификације проф. др Часлав Митровић подсетио је да је Национални оквир квалификација Републике Србије усклађен са Европским оквиром квалификација. Такође предложио је да се Војвођански мађарски центар за обуке, истраживање и културу (VM4K) акредитује као јавно признати организатор активности образовања одраслих и тако добије могућност да издаје јавно признате исправе за обуке које се у центру реализују.

Посета је искоришћена да се реализују састанци са директорима средњих стручних школа у Суботици које су партнери у реализацији пилотирања поступка претходног учења и да се размотре потребе за израдом стандарда квалификација у области пољупривреде и прераде хране као и реализације програма образовања одраслих.

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ И ПРАВИЛНИКА РАДИ УВОЂЕЊА ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Врњачка Бања

 од 21.07. до 24.07.2021. године

У Врњачкој Бањи, у периоду од 21.07. до 24.07.2021. године одржан је скуп на ком су запослени у Агенцији за квалификације заједно са релевантним партнерима учествовали у изради предлога измена и допуна Закона о образовању одраслих и правилника, а у циљу увођења признавања претходног учења

Представљене су полазне тачке и критични чланови Закона о образовању одраслих и Правилника о ЈПОА. Уводно обраћање имали су директор Агенције за квалификације Проф. др Часлав Митровић, представници МПНТР као и вођа Пројекта. Кроз групни рад дати су предлози и заједничка решења за измену и допуну чланова Закона о образовању одраслих.

Анализиран је постојећи преавилник о ЈПОА и предложене измене у правцу видљивости Агенције за квалификације као субјекта значајног за целокупан систем образовања одраслих и дати конструктивни предлози који могу допринети афирмацији ЈПОА.

Усклађени су сви предлози учесника и постигнут договор о даљим корацима.

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ПОСТУПКА ПРИЗНАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Шабац, Зрењанин, Београд, Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови Сад, Ниш, Лесковцу

од 08 јуна. до 8 јула 2021. године

Током јуна и јула 2021. године представници Агенције за квалификације Републике Србије реализовали су низ састанака са социјалним партнерима „Радионица за представљање националног оквира квалификације и поступка признања претходног учења“. Радионице су одржане у Шабцу, Зрењанину, Београду, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Саду, Нишу и Лесковцу

Презентован је закон о НОКС-у – намера, циљеви, области које уређује, као и органи социјалног партнерства. Наглашен је значај органа сцоцијалног партнерства у успостављању НОКС-а. Образложена су овлашћења и задаци Агенције за квалификације у целовитом систему који Национални оквир квалификација Србије укључује. Представљена је иницијатива као један од инструмената за развој стандарда квалификација.

Наглашен је значај целоживотног учења као и концепт каријерног вођења и саветовања и улога Агенције за квалификације у дефинисању политика које овај концепт подржавају.

Дуално образовање и ученичке праксе описане су као значајан модел који се у зависности од нивоа квалификација имплементира у стандарде квалификација.

Шабац, 08.06.2021. године

Зрењанин, 10. јун 2021. године

Крагујевац, 22. јун 2021. године

Краљево, 23. јун 2021. године

Ужице, 24. јун 2021. године

Нови Сад, 06. јул 2021. године

Ниш, 07. јул 2021. године

Лесковац, 08. јул 2021. године

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ И РАДА ENIC/NARIC ЦЕНТРА У ОКВИРУ EPER ПРОЈЕКТА

Београд, 16. април 2021.

Online Peer Learning Activity (PLA)

Агенција за квалификације Републике Србије била је домаћин регионалног скупа под покровитељством пројекта Effective partnership for enhanced recognition (EPER). Пројекат EPER усмерен је на стварање партнерства и синергије за потпуно спровођење Лисабонске конвенције у Хрватској, Северној Македонији, Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Агенда је обухватила низ питања која се тичу сарадње ENIC/NARIC центара на пројекту, умрежавање акредитованих високошколских установа из земаља партнера, као и формирање базе података. Разматрана су питања усаглашавања и унапређивања процедура за проверу веродостојности исправа/диплома стечених у земљама партнерима на пројекту, као и увођења онлајн система провере веродостојности високошколских установа у земљама пројектним партнерима и могућности унапређивања сарадње ENIC/NARIC центара који учествују на пројекту.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗАСНОВАНИХ НА СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Палић, 12-14. април 2021.

Стручни скуп „Представљање Методологије за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификације“ одржан је на Палићу у периоду од 12. до 14. априла, у организацији пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ и тим лидера Елида Бандеља, уз сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације Републике Србије представио је активности и обиман рад који је Агенција за квалификације спровела у протеклом периоду на пољу развоја Националног оквира квалификација.

Проф. др Габријела Грујић, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја појаснила је да Правилник о признавању претходног учења доноси признавање стручних компетенција свих оних који су вредно радили свој посао, али нису имали одређени сертификат, а тиме и бржу транзицију ка свету рада.

Запослени Агенције за квалификације учествовали су на радионицама на којима су били представљени документи Методологије за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификацијa и Методологије за полагање испита за проверу стручних компетенција, са посебним освртом на материјале развијене на основу ових докумената у оквиру припрема за пилотирање поступка признавања претходног учења.

ПОСЕТА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ

Суботица, 13. април 2021.

Запослени Агенције за квалификације посетили су Хемијско-технолошку школу у Суботици и разговарали о могућности школовања ученика примењујући програме засноване на новим стандардима квалификацијa које је Агенција израдила.

Директор Хемијско-технолошке школе у Суботици Никола Матковић објаснио је да стандарди квалификације представљају значајан оријентир приликом планирања наставе, јер ће на тај начин ученици након завршетка школовања имати бољу проходност на тржишту рада. Матковић је истакао да се у тој школи велика пажња поклања практичној настави и стицању предузетничких вештина, као и да тим школе ради на увођењу нове квалификације – Техничар за оперативну форензику, у оквиру подручја рада Хемије, неметала и графичарства, за коју ће ученици моћи да се определе и упишу почевши од следеће школске године.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА СЕКТОРА ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

ПОСЕТА УГОСТИТЕЉСКО- ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Врњачка Бања, 8-10. април 2021.

На позив председнице Секторског већа за сектор трговине, туризма и угоститељства и директорке Угоститељско – туристичке школе са домом ученика у Врњачкој Бањи Јелене Чеперковић, стручни тим Агенције за квалификације Републике Србије посетио је Врњачку Бању у периоду од 8. до 10. априла и том приликом реализовао низ разговора са представницима локалне самоуправе, привреде и образовних институција.

Током радног састанка са наставницима теоријске и практичне наставе одржан је јавни час ученика квалификација кувар, конобар и посластичар, што је била прилика за упознавање са радом еминентне школе и успостављање сарадње на пољу дуалног образовања и класичне практичне наставе у вези са усвојеним стандардима квалификација из сектора трговине, угоститељства и туризма. Кроз низ разговора са директорима највећих хотелијерских објеката идентификоване су потребе послодаваца као основ за стандардизацију квалификација у будућности. Приликом посете Факултета за хотелијерство и туризам отворена су питања израде стандарда квалификација у високом образовању као пољу које се отвара у периоду који следи.Тим Агенције за квалификације посетио је и српски средњовековни манастир Жичу.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.