АКТУЕЛНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЈА

НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА (НОКС)

РЕФОРМА КОЈОЈ СМО ПОСВЕЋЕНИ

Сремски Карловци, 28. и 29. октобар 2021.године

Циљ конференције је представљање досадашњих резултата на реформи система квалификација у Републици Србији, усклађивању квалификација са потребама тржишта рада, уређивању система неформалног образовања и увођењу могућности стицања квалификација кроз процес признавања претходног учења.
Национални оквир квалификација Републике Србије имплементира се у складу са програмом Владе Републике Србије, док је Агенција за квалификације носилац кључних послова на увезивању система квалификација са потребама тржишта рада, успостављању јединственог Регистра квалификација које се могу стицати у Републици Србији путем формалног и неформалног образовања или кроз признавање претходног учења, као и повезивању система квалификација Републике Србије са квалификацијама које се могу стицати у Европи и шире, чиме се олакшава мобилност и циркулација ученика, студената и радне снаге, као и процес признавања квалификација стечених ван Републике Србије.
Конференција је окупила представнике кључних партнера укључених у имплементацију Националног оквира квалификација Републике Србије, који су имали прилику да дискутују о  релеватним питањима од кључног значаја за грађане Републике Србије, а у складу са програмским и стратешким оквирима Владе Републике Србије, посебно у домену унапређивања квалитета квалификација и образовне понуде на свим нивоима образовања, укључивања послодаваца и стручњака у политике планирања образовања  и омогућавања појединцу да се његова стечена знања и радно искуство, укључујући квалификације стечене ван оквира система Републике Србије брзо и благовремено признају, те да се олакша процес запошљавања и превенира одлив младих и стручњака из Републике Србије.

Конференцију је отворио

  • Бранко Ружић, Први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја

У уводном обраћању говорили су:

  • проф. др Габријела Грујић, помоћница министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање МПНТР и председница Савета НОКС-а, и
  • проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације

Током првог конференцијског дана, присутнима се обратио и Милош Благојевић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих МПНТР.
Рад Агенције за квалификације приказан је кроз четири излагања.
Татијана Глишић Милутиновић, руководилац Центара за развој квалификација и подршку Секторским већима НОКС-а, у оквиру Агенције за квалификације одржала је презентацију на тему Национални оквир квалификација као фактор квалитета живота грађана. (преузми презентацију)
Потом је уследила презентација Зорана Спасића, руководиоца Центра за акредитацију Јавно признатих организатора активности образовања одраслих, у оквиру Агенције за квалификације, на тему Гаранције поверења у систем образовања одраслих кроз квалитет обука ЈПОА (јавно признати организатори активности образовања одраслих).(преузми презентацију)
Примена НОКС/ЕОК (Националног оквира квалификација Републике Србије и Европског оквира квалификација) – пут ка квалитетнијој и ефикаснијој пракси признавања страних школских исправа, тема је презентације коју је одржала Јелена Калезић представница ENIC/NARIC Центра, у оквиру Агенције за квалификације.(преузми презентацију)
Потом је уследила презентација проф. др Часлава Митровића, директора Агенције за квалификације, под називом Агенција за квалификације – повратак у будућност.(преузми презентацију)

Током првог дана конференције одржана је и панел дискусија на тему НОКС – партнерска политика повезивања интереса образовања и тржишта рада у којој су учествовали
 проф. др Бојан Тубић, Помоћник министра за високо образовање МПНТР
 др Весна Фабиан, виши саветник МПНТР
 проф. др Виктор Недовић, Председник Секторског већа ППХШРВ
 Маја Тодоровић, представник Завода за унапређивање образовања и васпитања
 мр Мирјана Ковачевић, Привредна комора Србије
 Драгица Ивановић, Шеф Одсека за активну политику запошљавања, МРЗБСП

Други конференцијски дан обележиле су три панел дискусије у којима су учествовали представници многобројних социјалних партнера. Дискусије и питања који су покренути током панела били су од великог значаја за све три теме.
Присутне је пре почетка панела поздравио проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације.Панел дискусија – тема Регистар и НОКС Портал – база образовних могућности
Уводничар: Татијана Глишић Милутиновић, Агенција за квалификације, Центар за развој квалификација и подршку Секторским већима НОКС-а;
Учесници:
 Др Весна Фабиан, виши саветник Министраства просвете, науке и технолошког развоја
 Ивана Голубовић, Комтрејд;
 Љиљана Лутовац, Национална служба за запошљавање;
 Немања Миленковић, саветник директора Централног регистра обавезног социјалног образовања.

Панел дискусија – тема Каријерно вођење и саветовање- могућности и перспективе
Уводничар: Ивана Чворовић Плавшић, Центар за развој квалификација и подршку Секторским већима НОКС-а;
Учесници
 Јелена Манић Радоичић, Савет НОКС-а;
 Ивана Вулић Шимшић, Euroguidance Србија;
 Марија Радовановић, GIZ;
 Јелена Кљајић, НСЗ;
 Љубица Куриџа, СОС Дечија села Србија.

Панел дискусија – Показатељи квалитета програма обуке ЈПОА
Уводничар: Зоран Спасић, Агенција за квалификације, Центар за акредитацију ЈПОА
Учесници:
 Мирјана Милановић, МПНТР;
 Миомир Деспотовић, експерт ИПА 14;
 Исо Планић, Политехничка школа Суботица;
 Јелена Јаковљевић, Klett EDU;
 Владимир Кљајић, Божидарац дигитал;
 Бранко Филиповић, ЦСУ Шабац;
 Жељко Станојевић, Пјурити.
У завршној речи директор Агенције за квалификације проф. др. Часлав Митровић изразио је велико задовољство одзивом, презентацијама, дискусијама, отвореним темама и целокупном Конференцијом, најавивши следећу Конференцију за следећу годину.

Европски пасош квалификација за избеглице

Под окриљем Европске комисије, 18.10.2021. године одржан је састанак у Стразбуру на ком се Агенција за квалификације придружила пројекту Европски пасош квалификација за избеглице. На састанку су договорени технички детаљи и даљи кораци у реализацији пројекта.
Састанку је претходио сусрет у Амбасади Словачке са свим партнерима ангажованим на пројекту Европског пасоша квалификација. Представници Агенције за квалификације изнели су тада тренутне могућности за признавање стечених квалилфикација и указали на законску регулативу и потребу да Методологија по којој функционише Европски пасош квалификација буде заснована на национална регулативи и даља усклађивања омогуће потпуну реализацију пројекта Европског пасоша квалификација у Републици Србији.
Европски пасош квалификација за избеглице је јединствен инструмент који избеглицама омогућава проверу квалификација које не могу да документују. Методологија по којој функционише заснива се на Лисабонској конвенцији Савета Европе о признавању високог образовања у Европи, којој се Србија придружила 2004. године.

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПРВИ РЕЗУЛТАТИ

Додела сертификата полазницима
Политехничка школа Суботица, 13. октобар 2021. године

У Политехничкој школи у Суботици, 13.10.2021. додељени су сертификати за првих 13 кандидата који су своја знања и вештине стекли кроз радно или животно искуство, а потврдили су их кроз поступак признавања претходног учења.
Агенција за квилификације у претходном периоду израдила је стандарде квалификација на нивоима 3 и 5 у које је уграђена компонета облика учења, која омогућава да се квалификације могу стицати кроз поступак признавања претходног учења. Такође, Агенција за квалификације била је партнер на изради правилника који је омогућио реализацију поступка признавања претходног учења. Директор Агенције за квалификације Проф. др Часлав Митровић истакао је важност завршетка обуке и издавања сертификата јер представљају почетак процеса и изразио је уверење у наставак оваквих, успешних пракси у будућности.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

24. август 2021. године

Крајем августа 2021, након две и по године рада, завршена је имплементација пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Завршна конференција пројекта била је прилика да се представе постигнути резултати, и разговара о реализованим активностима. Проф. др Часлав Митровић у свом обраћању говорио је о резултатима које је Агенција за квалификације постигла у претходном периоду, резултатима успостављања НОКС-а, неопходности стицања квалификација кроз цео живот и важности флексибилности и отворености читавог друштва, као и потреби да се осигура квалититет свих процеса.

Успостављањем националног оквира квалификација започето је системско уређивање области квалификација и направљен важан корак ка повезивању света рада и света образовања, један је од закључака конференције. У НОКС-у су пописане и описане квалификације које се могу стећи кроз формално, неформално или информално учење, чиме је омогућено прецизније евидентирање квалификационе структуре радне снаге и креирање тржишно релевантних политика у области образовања. Листа квалификација у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања. Успостављен је Регистар НОКС-а, а процес повезивања са Европским оквиром квалификација је у току, што би у кратком временском периоду требало да омогући препознатљивост и упоредивост квалификација стечених у Србији са квалификацијама стеченим у другим земљама. Успостављен је механизам за увођење квалификација у национални оквир и стандард квалификације као договор између света рада и света образовања о исходима учења које је потребно достићи како би се стекла квалфикација. Припремљен је и оквир за увођење признавања претходног учења као равноправног пута за стицање квалификација.

Директор Агенције за квалификације најавио је отварање велике и важне теме која ће бити у фокусу наредних година – имплементација Закона о Националном оквиру квалификација у високом образовању и отварање неопходног дијалога са универзитетима.

Посета представника Агенције за квалификације Националном савету мађарске националне мањине и Војвођанском мађарском центру за обуке, истраживање и културу (VM4K) у Суботици

Суботица

17. и 18. август 2021. године

Састанак са представницима Националног савета мађарске националне мањине одржан је у просторијама Савета а састанку су присуствовали:

  • проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације;
  • Анамарија Вичек, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • мр Јане Хајнал, председник Националног савета мађарске националне мањине;
  • Аника Јерес, председник извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине;
  • Мирјана Поледица, руководилац ENIC/NARIC центра Агенције за квалификације;
  • Ивана Чворовић Плавшић, координатор за развој квалификација у основном и средњем образовању Агенције за квалификације.
  • Емил Лулић, начелник стручне службе Националног савета мађарске националне мањине;

Државна секретарка је представила учеснике и изнела теме састанка.

Директор Агенције за квалификације проф. др Часлав Митровић навео је циљеве рада Агенције, њену мисију и представио центре који у оквиру Агенције раде. Предложио је да теме састанка буду могућности развоја квалификација у средњошколском образовању и решавање питања које је делегирала Музичка школа Суботица, квалификација Музички извођач српског традиционалног певања и свирања које би се реализовало на мађарском језику. Дао је предлог да се представници мађарске националне мањине своје представнике укључе у рад Секторских већа као експертског тела које одлучује о иницијативама за израду стандарда квалификација у свим областима образовања и запошљавања.

Председник Јене Хајнал представио је делокруг рада Националног савета мађарске националне мањине, могућности и капацитете и делегирао је теме које се могу разматрати током разговора са нагласком на питање признавања страних школских исправа и подвукао је значај који има Агенција за квалификације, ENIC/NARIC центар, као и видни развој који је центар имао од када ради под окриљем Агенције за квалификације.

Разговори су настављени у Војвођанском мађарском центру за обуке, истраживање и културу (VM4K) где су домаћини Тинде Шамљи и Томаш Кошањи, делегацију провели кроз просторије опремљене за извођење консултација у настави.

Директор Агенције за квалификације проф. др Часлав Митровић подсетио је да је Национални оквир квалификација Републике Србије усклађен са Европским оквиром квалификација. Такође предложио је да се Војвођански мађарски центар за обуке, истраживање и културу (VM4K) акредитује као јавно признати организатор активности образовања одраслих и тако добије могућност да издаје јавно признате исправе за обуке које се у центру реализују.

Посета је искоришћена да се реализују састанци са директорима средњих стручних школа у Суботици које су партнери у реализацији пилотирања поступка претходног учења и да се размотре потребе за израдом стандарда квалификација у области пољупривреде и прераде хране као и реализације програма образовања одраслих.

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ И ПРАВИЛНИКА РАДИ УВОЂЕЊА ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Врњачка Бања

 од 21.07. до 24.07.2021. године

У Врњачкој Бањи, у периоду од 21.07. до 24.07.2021. године одржан је скуп на ком су запослени у Агенцији за квалификације заједно са релевантним партнерима учествовали у изради предлога измена и допуна Закона о образовању одраслих и правилника, а у циљу увођења признавања претходног учења

Представљене су полазне тачке и критични чланови Закона о образовању одраслих и Правилника о ЈПОА. Уводно обраћање имали су директор Агенције за квалификације Проф. др Часлав Митровић, представници МПНТР као и вођа Пројекта. Кроз групни рад дати су предлози и заједничка решења за измену и допуну чланова Закона о образовању одраслих.

Анализиран је постојећи преавилник о ЈПОА и предложене измене у правцу видљивости Агенције за квалификације као субјекта значајног за целокупан систем образовања одраслих и дати конструктивни предлози који могу допринети афирмацији ЈПОА.

Усклађени су сви предлози учесника и постигнут договор о даљим корацима.

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ПОСТУПКА ПРИЗНАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Шабац, Зрењанин, Београд, Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови Сад, Ниш, Лесковцу

од 08 јуна. до 8 јула 2021. године

Током јуна и јула 2021. године представници Агенције за квалификације Републике Србије реализовали су низ састанака са социјалним партнерима „Радионица за представљање националног оквира квалификације и поступка признања претходног учења“. Радионице су одржане у Шабцу, Зрењанину, Београду, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Саду, Нишу и Лесковцу

Презентован је закон о НОКС-у – намера, циљеви, области које уређује, као и органи социјалног партнерства. Наглашен је значај органа сцоцијалног партнерства у успостављању НОКС-а. Образложена су овлашћења и задаци Агенције за квалификације у целовитом систему који Национални оквир квалификација Србије укључује. Представљена је иницијатива као један од инструмената за развој стандарда квалификација.

Наглашен је значај целоживотног учења као и концепт каријерног вођења и саветовања и улога Агенције за квалификације у дефинисању политика које овај концепт подржавају.

Дуално образовање и ученичке праксе описане су као значајан модел који се у зависности од нивоа квалификација имплементира у стандарде квалификација.

Шабац, 08.06.2021. године

Београд, 09. јун 2021. године

Зрењанин, 10. јун 2021. године

Крагујевац, 22. јун 2021. године

Краљево, 23. јун 2021. године

Ужице, 24. јун 2021. године

Нови Сад, 06. јул 2021. године

Ниш, 07. јул 2021. године

Лесковац, 08. јул 2021. године

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ И РАДА ENIC/NARIC ЦЕНТРА У ОКВИРУ EPER ПРОЈЕКТА

Београд, 16. април 2021.

Online Peer Learning Activity (PLA)

Агенција за квалификације Републике Србије била је домаћин регионалног скупа под покровитељством пројекта Effective partnership for enhanced recognition (EPER). Пројекат EPER усмерен је на стварање партнерства и синергије за потпуно спровођење Лисабонске конвенције у Хрватској, Северној Македонији, Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Агенда је обухватила низ питања која се тичу сарадње ENIC/NARIC центара на пројекту, умрежавање акредитованих високошколских установа из земаља партнера, као и формирање базе података. Разматрана су питања усаглашавања и унапређивања процедура за проверу веродостојности исправа/диплома стечених у земљама партнерима на пројекту, као и увођења онлајн система провере веродостојности високошколских установа у земљама пројектним партнерима и могућности унапређивања сарадње ENIC/NARIC центара који учествују на пројекту.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗАСНОВАНИХ НА СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Палић, 12-14. април 2021.

Стручни скуп „Представљање Методологије за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификације“ одржан је на Палићу у периоду од 12. до 14. априла, у организацији пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ и тим лидера Елида Бандеља, уз сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације Републике Србије представио је активности и обиман рад који је Агенција за квалификације спровела у протеклом периоду на пољу развоја Националног оквира квалификација.

Проф. др Габријела Грујић, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја појаснила је да Правилник о признавању претходног учења доноси признавање стручних компетенција свих оних који су вредно радили свој посао, али нису имали одређени сертификат, а тиме и бржу транзицију ка свету рада.

Запослени Агенције за квалификације учествовали су на радионицама на којима су били представљени документи Методологије за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификацијa и Методологије за полагање испита за проверу стручних компетенција, са посебним освртом на материјале развијене на основу ових докумената у оквиру припрема за пилотирање поступка признавања претходног учења.

ПОСЕТА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ

Суботица, 13. април 2021.

Запослени Агенције за квалификације посетили су Хемијско-технолошку школу у Суботици и разговарали о могућности школовања ученика примењујући програме засноване на новим стандардима квалификацијa које је Агенција израдила.

Директор Хемијско-технолошке школе у Суботици Никола Матковић објаснио је да стандарди квалификације представљају значајан оријентир приликом планирања наставе, јер ће на тај начин ученици након завршетка школовања имати бољу проходност на тржишту рада. Матковић је истакао да се у тој школи велика пажња поклања практичној настави и стицању предузетничких вештина, као и да тим школе ради на увођењу нове квалификације – Техничар за оперативну форензику, у оквиру подручја рада Хемије, неметала и графичарства, за коју ће ученици моћи да се определе и упишу почевши од следеће школске године.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА СЕКТОРА ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

ПОСЕТА УГОСТИТЕЉСКО- ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Врњачка Бања, 8-10. април 2021.

На позив председнице Секторског већа за сектор трговине, туризма и угоститељства и директорке Угоститељско – туристичке школе са домом ученика у Врњачкој Бањи Јелене Чеперковић, стручни тим Агенције за квалификације Републике Србије посетио је Врњачку Бању у периоду од 8. до 10. априла и том приликом реализовао низ разговора са представницима локалне самоуправе, привреде и образовних институција.

Током радног састанка са наставницима теоријске и практичне наставе одржан је јавни час ученика квалификација кувар, конобар и посластичар, што је била прилика за упознавање са радом еминентне школе и успостављање сарадње на пољу дуалног образовања и класичне практичне наставе у вези са усвојеним стандардима квалификација из сектора трговине, угоститељства и туризма. Кроз низ разговора са директорима највећих хотелијерских објеката идентификоване су потребе послодаваца као основ за стандардизацију квалификација у будућности.

Приликом посете Факултета за хотелијерство и туризам отворена су питања израде стандарда квалификација у високом образовању као пољу које се отвара у периоду који следи.

Тим Агенције за квалификације посетио је и српски средњовековни манастир Жичу, из прве половине 13. века, који се налази у близини Краљева и припада Епархији жичкој Српске православне цркве. Овај манастир је подигао први краљ Србије из династије Немањића, Стефан Немањић, а значајну улогу у подизању манастира имао је и његов брат, Свети Сава.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.