АКТУЕЛНОСТИ

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ И РАДА ENIC/NARIC ЦЕНТРА У ОКВИРУ EPER ПРОЈЕКТА

Београд, петак, 16. април 2021. године

Online Peer Learning Activity (PLA)

Агенција за квалификације Републике Србије била је домаћин регионалног скупа под покровитељством пројекта Effective partnership for enhanced recognition/EPER. Пројекат EPER усмерен је на стварање партнерства и синергије за потпуно спровођење Лисабонске конвенције у Хрватској, Северној Македонији, Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Агенда је обухватила низ питања која се тичу сарадње ENIC/NARIC центара на пројекту, умрежавање акредитованих високошколских установа из земаља партнера као и формирање базе података. Разматрана су питања усаглашавања и унапређивања процедура за проверу веродостојности исправа/диплома стечених у земљама партнерима на пројекту као и увођења онлајн система провере веродостојности високошколских установа у земљама пројектним партнерима и могућности унашређивања сарадње ENIC/NARIC центара који учествују на пројекту.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗАСНОВАНИХ НА СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Стручни скуп „Представљање Методологије за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификације“ одржан је на Палићу од  12. до 14. априла 2021. године у организацији пројеката „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“  и тим лидера Елида Бандеља  а  уз сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације Републике Србије представио је активности и обиман рад који је Агенција за квалификације спровела у протеклом периоду на пољу развоја Националног оквира квалификација.

Проф. др Габријела Грујић, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја појаснила је да Правилник о признавању претходног учења доноси признавање стручних компетенција свих оних који су вредно радили свој посао, али нису имали одређени сертификат, а тиме и бржу транзицију ка свету рада

Запослени Агенције за квалификације учествовали су на радионицама на којима су били представљени документи Методологије за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификацијa и Методологије за полагање испита за проверу стручних компетенција, са посебним освртом на материјале развијене на основу ових докумената у оквиру припрема за пилотирање поступка признавања претходног учења.

ПОСЕТА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ

Запослени Агенције за квалификације посетили су Хемијско-технолошку школу у Суботици и разговарали о могуности школовања ученика примењујући програме заснованих на новим стандардима квалификацијa које је Агенција израдила. Како каже директор школе Матковић Никола, Хемијско-технолошка школа од следеће школске године уписује ученике на нови образовни профил на подручју рада Хемија, неметали и графичарство – техничара за оперативну форензику.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА СЕКТОРА ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

ПОСЕТА УГОСТИТЕЉСКО- ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВРЊАЧКА БАЊА, УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

На позив председнице Секторског већа за сектор трговине, туризма и угоститељства и директорке Угоститељско туристичке школе са домом ученика у Врњачкој Бањи, госпође Јелене Чеперковић стручни тим Агенције з аквалификације посетио је Врњачку Бању у периоду од 8.4. до 10.4.2021. године и том приликом реализовао низ разговора са представницима локалне самоуправе, привреде и образовних институција.

Током радног састанка са наставницима теоријске и практичне наставе одржан је јавни час ученика образовних профила кувар, конобар и посластичар што је била прилика за упознавање са радом еминентне школе и успостављање сарадње на пољу дуалног образовања и класичне практичне наставе и у вези са усвојеним стандардима квалификација из сектора трговине, угоститељства и туризма. Кроз низ разговора са директорима највећих хотелијерских објеката идентификоване су потребе послодаваца као основ за стандардизацију квалификација у будућности.

Приликом посете Факултету за хотелијерство и туризам отворена су питања израде стандарда квалификација у високом образовању као пољу које се отвара у периоду који следи.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.