Стандарди квалификација

Преглед квалификација садржи стандарде квалификација који су објављени у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник“ у периоду од 2012. до 2019. године.

НОКС ниво 3

Стиче се завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање 960 сати обуке. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.

 1. Аутоелектричар
 2. Бравар-заваривач
 3. Бродомонтер
 4. Возач моторних возила
 5. ЕлектричарОСАВРЕМЕЊЕН
 6. Електромонтер мрежа и постројења
 7. Здравствени неговатељ
 8. Златар
 9. Индустријски кројач
 10. Индустријски механичарОСАВРЕМЕЊЕН
 11. Конобар
 12. КуварОСАВРЕМЕЊЕН
 13. Ливачки калупар
 14. Масер
 15. МесарОСАВРЕМЕЊЕН
 16. Механичар моторних возила
 17. Модни кројач  – ОСАВРЕМЕЊЕН
 1. Монтер суве градње
 2. Оператер за израду намештаја
 3. Оператер за прераду метала
 4. Оператер машинске обрадеОСАВРЕМЕЊЕН
 5. Оператер основних грађевинских радоваОСАВРЕМЕЊЕН
 6. Оператер у прехрамбеној индустрији
 7. ПекарОСАВРЕМЕЊЕН
 8. Посластичар
 9. Прерађивач млека
 10. Руковалац грађевинском механизацијомОСАВРЕМЕЊЕН
 11. Руковалац-механичар пољопривредне технике
 12. Сервисер термичких и расхладних уређаја
 13. СтоларОСАВРЕМЕЊЕН
 14. Тапетар-декоратерОСАВРЕМЕЊЕН
 15. Трговац
 16. Фризер
 17. Цвећар-вртларОСАВРЕМЕЊЕН

НОКС ниво 4

Стиче се завршавањем средњег образовања у четворогодишњем трајању (стручно, уметничко, односно гимназијско). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.

 1. Авио-техничар
 2. Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
 3. Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
 4. Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
 5. Администратор рачунарских мрежа
 6. Архитектонски техничар
 7. Ветеринарски техничар
 8. Виноградар-винар
 9. Геодетски техничар – геометар
 10. Грађевински техничар
 11. Економски техничар ОСАВРЕМЕЊЕН
 12. Електротехничар енергетике
 13. Електротехничар за електронику на возилима
 14. Електротехничар информационих технологија
 15. Електротехничар мултимедијаОСАВРЕМЕЊЕН
 16. Електротехничар обновљивих извора енергијеОСАВРЕМЕЊЕН
 17. Електротехничар рачунара
 18. Електротехничар телекомуникацијаОСАВРЕМЕЊЕН
 19. Зубни техничар
 20. Козметички техничар
 21. Комерцијалиста
 22. Конфекционар текстила
 23. Лабораторијски техничар
 24. Машински техничар за репаратуру
 25. Медицинска сестра – техничар
 26. Мехатроничар за радарске системе
 27. Мехатроничар за ракетне системе
 28. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
 29. Моделар одеће ОСАВРЕМЕЊЕН
 30. Пољопривредни техничар
 31. Пословни администратор
 1. Правно-пословни техничар
 2. Прехрамбени техничар
 3. Службеник у банкарству и осигурању
 4. Стоматолошка сестра – техничар
 5. Техничар ваздушног саобраћаја
 6. Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
 7. Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
 8. Техничар грејања и климатизације
 9. Техничар дизајна одеће
 10. Техничар дизајна производа од коже
 11. Техничар дизајна текстилних материјала
 12. Техничар друмског саобраћаја
 13. Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају
 14. Техничар за графичку припрему
 15. Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
 16. Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
 17. Техничар за ловство и рибарство
 18. Техничар за логистику и шпедицију
 19. Техничар за обликовање графичких производа
 20. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
 21. Техничар за прераду нафте и гаса
 22. Техничар за примарну обраду дрвета
 23. Техничар за рециклажу
 24. Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
 25. Техничар мехатронике
 26. Туристички техничарОСАВРЕМЕЊЕН
 27. Туристичко – хотелијерски техничар – ОСАВРЕМЕЊЕН
 28. Фармацеутски техничарОСАВРЕМЕЊЕН
 29. Физиотерапеутски техничар – ОСАВРЕМЕЊЕН
 30. Финансијски администратор