Стандарди квалификација

Преглед квалификација садржи стандарде квалификација који су објављени у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник“ у периоду од 2012. до 2019. године.

НОКС ниво 3

Стиче се завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање 960 сати обуке. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.

НОКС ниво 4

Стиче се завршавањем средњег образовања у четворогодишњем трајању (стручно, уметничко, односно гимназијско). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.

 1. Авио-техничар
 2. Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
 3. Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
 4. Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
 5. Администратор рачунарских мрежа
 6. Архитектонски техничар
 7. Ветеринарски техничар
 8. Виноградар-винар
 9. Геодетски техничар – геометар
 10. Грађевински техничар
 11. Економски техничар
 12. Електротехничар енергетике
 13. Електротехничар за електронику на возилима
 14. Електротехничар информационих технологија
 15. Електротехничар мултимедија
 16. Електротехничар обновљивих извора енергије
 17. Електротехничар рачунара
 18. Електротехничар телекомуникација
 19. Зубни техничар
 20. Козметички техничар
 21. Комерцијалиста
 22. Конфекционар текстила
 23. Лабораторијски техничар
 24. Машински техничар за репаратуру
 25. Медицинска сестра – техничар
 26. Мехатроничар за радарске системе
 27. Мехатроничар за ракетне системе
 28. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
 29. Моделар одеће
 30. Пољопривредни техничар
 31. Пословни администратор
 1. Правно-пословни техничар
 2. Прехрамбени техничар
 3. Службеник у банкарству и осигурању
 4. Стоматолошка сестра – техничар
 5. Техничар ваздушног саобраћаја
 6. Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
 7. Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
 8. Техничар грејања и климатизације
 9. Техничар дизајна одеће
 10. Техничар дизајна производа од коже
 11. Техничар дизајна текстилних материјала
 12. Техничар друмског саобраћаја
 13. Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају
 14. Техничар за графичку припрему
 15. Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
 16. Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
 17. Техничар за ловство и рибарство
 18. Техничар за логистику и шпедицију
 19. Техничар за обликовање графичких производа
 20. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
 21. Техничар за прераду нафте и гаса
 22. Техничар за примарну обраду дрвета
 23. Техничар за рециклажу
 24. Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
 25. Техничар мехатронике
 26. Туристички техничар
 27. Туристичко – хотелијерски техничар
 28. Фармацеутски техничар
 29. Физиотерапеутски техничар
 30. Финансијски администратор