ЈПОА акредитовани од стране Агенције

Програм образовања одраслих Обука за монтажера скела
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-047/19/4 од 13.07.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.07.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.07.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-00-007/2019/3 од 04.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 04.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 04.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-04-013/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 12.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 12.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за полагање сручног испита о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-009/19/3 од 04.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 04.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 04.06.2020.
Програм образовања одраслих Oбукa за извођење електричарских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-067/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Oбукa за извођење монтерских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-065/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење електроинсталатерских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-068/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење основних грађевинских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-054/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за инсталирање и одржавање ТК опреме и уређаја
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-066/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковање грађевинском механизацијом за земљане радове и транспорт и уградњу бетона (багер, дозер, грејдер, утоваривач, ваљак, аутомешалица, пумпа за бетон)
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-055/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење електромонтажних радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-069/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво А1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво А1  за стечене компетенције на нивоу А1 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0037/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 25.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 25.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво А2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво А2  за стечене компетенције на нивоу А2 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0039/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 25.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 25.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Б1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Б1  за стечене компетенције на нивоу Б1 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0040/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 25.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 25.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Б2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Б2  за стечене компетенције на нивоу Б2 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0041/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 25.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 25.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Ц1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Ц1  за стечене компетенције на нивоу Ц1 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0042/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 25.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 25.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Ц2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Ц2  за стечене компетенције на нивоу Ц2 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0043/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 25.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 25.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење електроинсталатерских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-008/2019/4 од 17.12.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.12.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.12.2024.
Програм образовања одраслих Обука за примену апарата базираних на технологији оптичког зрачења (ласера ИПЛ и осталих апарата) у козметотерапијским процедурама
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-00-0017/2019/3  од 13.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за примену апарата базираних на технологији ултразвука (ИПЛ и других апарата) у козметотерапијским процедурама
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-00-0015/2019/3  од 13.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за примену апарата на бази електромагнетних поља (високе и ниске радиофреквенције, галванске струје, контактне једносмерне струје) у козетотерапијским процедурама
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-00-0016/2019/3 од 13.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за машинисту шинског возила
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-035/2019/4 од  05.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 05.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 05.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за одабир опреме система пумпања за дубинску пумпу на клипним шипкама
Назив исправе која се издаје Потврда за остварене исходе учења на програму обуке
Број Решења 610-04-038/2019/3 од 15.04.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 15.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушкаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-04-012/2019/3 од 13.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.10.2024. 
Програм образовања одраслих Обука за заштиту ратарских и повртарских биљака
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-031/2019/4 од 15.04.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.04.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 15.04.2025.
Програм образовања одраслих Обука за оперативно коришћење 3Д штампача
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-003/2019/3 од 17.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.10.2024.
Програм образовања одраслих Основна обука за коришћење рачунара (Windows, MS Word, MS Excel, Internet)
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-005/2019/3 од 17.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.10.2024.
Програм образовања одраслих Обука за рад на нумерички управљаној глодалици
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-004/2019/3 од 17.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.10.2024.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.