ЈПОА акредитовани од стране Агенције

Програм образовања одраслих Обуке за неговатеља старих лица
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Здравствени неговатељ
Број Решења 610-04-002/2021/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за енглески језик Б1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму Обуке за енглески језик ниво Б1 за стечене компетенције на нивоу Б1 Европског оквира за познавање језика
Број Решења 610-04-004/2021/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за енглески језик Б2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму Обуке за енглески језик ниво Б2 за стечене компетенције на нивоу Б2 Европског оквира за познавање језика
Број Решења 610-04-005/2021/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за немачки језик Б1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму Обуке за немачки језик ниво Б1 за стечене компетенције на нивоу Б1 Европског оквира за познавање језика
Број Решења 610-04-006/2021/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за немачки језик Б2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму Обуке за немачки језик ниво Б2 за стечене компетенције на нивоу Б2 Европског оквира за познавање језика
Број Решења 610-04-007/2021/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за немачки језик Б2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму Обуке за немачки језик ниво Б2 за стечене компетенције на нивоу Б2 Европског оквира за познавање језика
Број Решења 610-04-007/2021/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за индустријског мехатроничара – специјалисту
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард квалификације у целини за квалификацију Индустријски мехатроничар – специјалиста
Број Решења 610-04-045/2019/5 од 20.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 20.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 20.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за РЕЛ и МИГ/МАГ заваривање
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-116/2020/5 од 20.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 20.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 20.04.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за здравственог неговатеља
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција за квалификацију Здравствени неговатељ
Број Решења 610-04-003/2021/4 од 15.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 15.04.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за фризера
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција  за квалификацију Фризер
Број Решења 610-04-0102/2020/4 од 19.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 19.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 19.01.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење основних козметичких процедура
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Козметички техничар
Број Решења 610-04-103/2020/4 од 05.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 05.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 05.04.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење техника трајне шминке
Назив исправе која се издаје Потврду за проширивање знања, вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма обуке за извођење техника трајне шминке
Број Решења 610-04-104/2020/4 од 05.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 05.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 05.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за секача стабала моторном тестером
Назив исправе која се издаје Потврду за остварене исходе учења на програм обуке за секача стабала моторном тестером
Број Решења 610-04-109/2020/4 од 19.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 19.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 19.03.2026.
Програм образовања одраслих Обука за словеначки језик-основни ниво Б1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму програма образовања одраслих Обука за словеначки језик-основни ниво Б1 Европског оквира за познавање језика
Број Решења 610-04-108/2020/4 од 24.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.03.2026.
Програм образовања одраслих Обука за едукатора становништва о опасностима експлозивних остатака рата
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за едукатора становништва о опасностима експлозивних остатака рата
Број Решења 610-04-127/2020/4 од 16.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.03.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за фризера
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција за квалификацију Фризер
Број Решења 610-04-0101/2020/4 од 11.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 11.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 11.03.2026.
Програм образовања одраслих Обука за вођење пословних књига
Назив исправе која се издаје Потврду о
савладаном програму обуке
Број Решења 610-04-051/2020/4 од 29.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 29.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 29.01.2026.
Програм образовања одраслих Обука за пружање фризерских услуга
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Фризер
Број Решења 610-04-100/2020/4 од 18.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 18.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 18.01.2026.
Програм образовања одраслих Обука за фризера
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција за квалификацију Фризер
Број Решења 610-04-062/2020/4 од 27.10.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 27.10.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 27.10.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење мануелне масаже
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из квалификације масер
Број Решења 610-04-046/2019/4 од 26.10.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 26.10.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 26.10.2025.
Програм образовања одраслих Обука за пружање козметичко-естетских услуга
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Козметички техничар
Број Решења 610-04-052/2020/5 од 28.08.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 28.08.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 28.08.2025.
Програм образовања одраслих Обуке за примену поступака терапеутске масаже
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Масер
Број Решења 610-04-112/2020/4 од 13.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.01.2026.
Програм образовања одраслих Обука за примену мадеротерапије тела
Назив исправе која се издаје Потврду за проширивање знања, вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма Обуке за примену мадеротерапије тела
Број Решења 610-04-113/2020/4 од 09.02.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 09.02.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 09.02.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за примену поступака посебних козметичких третмана лица
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Козметички техничар
Број Решења 610-04-0111/2020/4 од 01.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 01.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 01.03.2026.
Програм образовања одраслих Обука за фризера
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција  за квалификацију Фризер
Број Решења 610-04-0119/2020/4 од 16.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.03.2026.
Програм образовања одраслих Обука за примену поступака депилације
Назив исправе која се издаје Потврду за проширивање знања, вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма обуке за примену поступака депилације
Број Решења 610-04-0122/2020/4 од 16.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.03.2026.
Програм образовања одраслих Обука за примену поступака надоградње трепавица
Назив исправе која се издаје Потврду за проширивање знања, вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма обуке за примену поступака надоградње трепавица
Број Решења 610-04-0123/2020/4 од 16.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.03.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за примену поступака трајне шминке
Назив исправе која се издаје Потврду за проширивање знања, вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма обуке за примену поступака трајне шминке
Број Решења 610-04-121/2020/4 од 16.03.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.03.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.03.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за примену поступака
микроблејдинга ( јапанско исцртавање обрва)
Назив исправе која се издаје Потврду за проширивање знања, вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма обуке за примену поступака микроблејдинга ( јапанско исцртавање обрва)
Број Решења 610-04-120/2020/4 од 28.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 28.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 28.04.2026.
Програм образовања одраслих Oбука управљање пословањем – извршни ниво
Назив исправе која се издаје Потврду о успешно завршеној обуци
Број Решења 610-04-107/2020/4 од 23.11.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 23.11.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 23.11.2025.
Програм образовања одраслих Обука за негу старих лица
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Здравствени неговатељ
Број Решења 610-04-083/2020/4 од 05.10.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 05.10.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 05.10.2025.
Програм образовања одраслих Обука за истраживање тржишта рада и јавног мњења
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за истраживање тржишта рада и јавног мњења
Број Решења 610-04-082/2020/4 од 15.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 15.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за Е-продају
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за за Е-продају
Број Решења 610-04-081/2020/4 од 15.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 10.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за дигитални маркетинг
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за дигитални маркетинг
Број Решења 610-04-079/2020/4 од 16.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за управљање ЕУ фондовима
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за управљање ЕУ фондовима
Број Решења 610-04-084/2020/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обука за дигитално пословање
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за дигитално пословање
Број Решења 610-04-078/2020/4 од 11.05.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 11.05.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 11.05.2026.
Програм образовања одраслих Обука за припрему, сервирање и декорисање јела
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију кувар
Број Решења 610-04-070/2020/5 од 17.09.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.09.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.09.2025.
Програм образовања одраслих Обука за вођење пословних књига
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Финансијски администратор.
Број Решења 610-04-059/2020/4 од 18.11.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 18.11.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 18.11.2025.
Програм образовања одраслих Обука за неговатеља старих лица
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Здравствени неговатељ.
Број Решења 610-04-058/2020/4 од 30.11.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 30.11.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 30.11.2025.
Програм образовања одраслих Обука за обављање послова књиговође
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Финансијски администратор.
Број Решења 610-04-057/2020/4 од 21.09.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 21.09.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 21.09.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушкаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-04-050/2020/4 од 17.11.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.11.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.11.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење електричарских радова
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард  стручних компетенција за квалификацију електричар
Број Решења 610-04-049/2020/4 од 08.12.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 08.12.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 08.12.2025.
Програм образовања одраслих Обуке за енглески језик Б2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-026/2019/4 од 18.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 18.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 18.01.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за енглески језик Б1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-025/2019/4 од 18.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 18.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 18.01.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за енглески језик А2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-024/2019/4 од 18.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 18.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 18.01.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за енглески језик А1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-023/2019/4 од 18.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 18.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 18.01.2026.
Програм образовања одраслих Обуке нега и обликовање косе шишањем
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција
Број Решења 610-04-034/2019/4 од 29.10.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 29.10.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 29.10.2025.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење процедура естетског маникира
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Маникир-педикир
Број Решења 610-04-033/2019/4 од 22.04.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.04.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.04.2026.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење процедура естетског педикира
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију Маникир-педикир
Број Решења 610-04-032/2019/4 од 10.05.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 10.05.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 10.05.2026.
Програм образовања одраслих Обука за примену превентивних мера безбедности и здравља на раду руковалаца специфичном опремом за рад
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму за појединачни модул
Број Решења 610-04-022/2019/4 од 24.09.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.09.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.09.2025.
Програм образовања одраслих Обука за обављање послова безбедности и здравља на раду
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-021/2019/4 од 19.08.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 19.08.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 19.08.2025.
Програм образовања одраслих Обука за масера
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварен стандард стручних компетенција
Број Решења 610-04-020/2019/4 од 20.08.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 20.08.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 20.08.2025.
Програм образовања одраслих Обука за пружање козметичко-естетских процедура на лицу, врату и деколтеу
Назив исправе која се издаје Уверење за делимично остварени стандард стручних компетнција
Број Решења 610-04-019/2019/4 од 20.08.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 20.08.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 20.08.2025.
Програм образовања одраслих Обука за монтажера скела
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-047/19/4 од 13.07.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.07.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.07.2025.
Програм образовања одраслих Обука за управљање основним функцијама виљушкара
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаности програма образовања одраслих
Број Решења 610-04-085/2020/5 од 06.11.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 06.11.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 06.11.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-04-007/2019/3 од 04.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 04.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 04.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-04-013/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 12.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 12.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за полагање сручног испита о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму
Број Решења 610-04-009/19/3 од 04.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 04.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 04.06.2020.
Програм образовања одраслих Oбукa за извођење електричарских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-067/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Oбукa за извођење монтерских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-065/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење електроинсталатерских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-068/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење основних грађевинских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-054/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за инсталирање и одржавање ТК опреме и уређаја
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-066/2020/5 од 17.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковање грађевинском механизацијом за земљане радове и транспорт и уградњу бетона (багер, дозер, грејдер, утоваривач, ваљак, аутомешалица, пумпа за бетон)
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-055/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обуке за извођење електромонтажних радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-069/2020/5 од 17.06.2020
Датум стицања статуса ЈПОА 17.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво А1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво А1  за стечене компетенције на нивоу А1 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0037/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво А2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво А2  за стечене компетенције на нивоу А2 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0039/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Б1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Б1  за стечене компетенције на нивоу Б1 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0040/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Б2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Б2  за стечене компетенције на нивоу Б2 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0041/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Ц1
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Ц1  за стечене компетенције на нивоу Ц1 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0042/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за српски језик као страни (завичајни) за ниво Ц2
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за  српски језик као страни (завичајни) ниво Ц2  за стечене компетенције на нивоу Ц2 Европског оквира познавања језика.
Број Решења 610-04-0043/2019 од 25.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 24.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 24.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за извођење електроинсталатерских радова
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-008/2019/4 од 17.12.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.12.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.12.2024.
Програм образовања одраслих Обука за примену апарата базираних на технологији оптичког зрачења (ласера ИПЛ и осталих апарата) у козметотерапијским процедурама
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-00-0015/2019/3  од 13.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за примену апарата базираних на технологији ултразвука (ИПЛ и других апарата) у козметотерапијским процедурама
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-00-0016/2019/3  од 13.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за примену апарата на бази електромагнетних поља (високе и ниске радиофреквенције, галванске струје, контактне једносмерне струје) у козетотерапијским процедурама
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-00-0017/2019/3 од 13.02.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.02.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.02.2025.
Програм образовања одраслих Обука за машинисту шинског возила
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-035/2019/4 од  05.06.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 05.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 05.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца мобилном подизном платформом
Назив исправе која се издаје Потврду о савладаном програму обуке за руковаоца мобилном подизном платформом
Број Решења 610-04-011/19/4 од  22.07.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 22.07.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 22.07.2025.
Програм образовања одраслих Нафта за ненафташе
Назив исправе која се издаје Потврда за остварене исходе учења на програму обуке
Број Решења 610-04-106/2020/4 од 16.10.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 16.10.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 16.10.2025.
Програм образовања одраслих Обука за одабир опреме система пумпања за дубинску пумпу на клипним шипкама
Назив исправе која се издаје Потврда за остварене исходе учења на програму обуке
Број Решења 610-04-038/2019/3 од 15.04.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.06.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 15.06.2025.
Програм образовања одраслих Обука за руковаоца виљушкаром
Назив исправе која се издаје Сертификат за остварени стандард квалификације у целини
Број Решења 610-04-012/2019/3 од 13.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 13.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 13.10.2024. 
Програм образовања одраслих Обука за заштиту ратарских и повртарских биљака
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-031/2019/4 од 15.04.2020.
Датум стицања статуса ЈПОА 15.04.2020.
Датум престанка статуса ЈПОА 15.04.2025.
Програм образовања одраслих Обука за енглески језик А1
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-006/2019/5 од 11.01.2021.
Датум стицања статуса ЈПОА 11.01.2021.
Датум престанка статуса ЈПОА 11.01.2026.
Програм образовања одраслих Обука за оперативно коришћење 3Д штампача
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-003/2019/3 од 17.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.10.2024.
Програм образовања одраслих Основна обука за коришћење рачунара (Windows, MS Word, MS Excel, Internet)
Назив исправе која се издаје Потврда о савладаном програму
Број Решења 610-04-005/2019/3 од 17.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.10.2024.
Програм образовања одраслих Обука за рад на нумерички управљаној глодалици
Назив исправе која се издаје Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција
Број Решења 610-04-004/2019/3 од 17.10.2019.
Датум стицања статуса ЈПОА 17.10.2019.
Датум престанка статуса ЈПОА 17.10.2024.

Уколико Вам је потребна помоћ увек нас можете контактирати.