Пројекти – актуелни

Агенција за квалификације је партнер у новом регионалном пројекту који води Секретаријат Иницијативе за реформу образовања Југоисточне Европе (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) - ERI SEE: Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи (Enhancing Quality of Education and Training in South Eastern Europe) - EQET SEE. Пројекат је званично почео 1. октобра 2021. године, а очекује се да ће трајати до 30. септембра 2024. године. Финансира га Аустријска развојна агенција средствима Аустријске развојне сарадње, са укупним буџетом од око 2 милиона евра, а суфинансира ERI SEE. Пројекат се реализује у сарадњи са стратешким партнерима, министарствима образовања, OeAD -ом и Сталном међународном конференцијом инспектората (SICI), локалним партнерима European Training Foundation and WB6 CIF. На националном нивоу, пројекат ће имплементирати Агенција за квалификације, Привредна комора Србије и Завод за унашређивање образовања и васпитања.

Пројекат EQET SEE ће имати за циљ да допринесе смањењу незапослености младих у Југоисточној Европи кроз подршку развоју оријентисаног ка тржишту рада, социјално инклузивног и висококвалитетног образовања у Србији, Босни и Херцеговини, Косову*, Молдавији, Црној Гори, Републици Северној Македонији и Албанији. Пројекат је наставак недавно завршеног Towards Regionally Based Occupational Standards – TO REGOS пројекта.

Током пројекта партнери ће истражити различите начине да допринесу стицању релевантних вештина међу ученицима и наставницима и изградњи културе квалитета на нивоу школе, кроз развој предвиђених резултата пројекта: регионално засновани стандарди занимања и стандарди квалификација, интегрисани у национално усвојене верзије; национални наставни планови и програми који интегришу елементе учења заснованог на раду, наставни материјал и материјал за учење за наставнике и инструкторе предузећа и пратеће обуке. Поред тога, пројекат тежи развоју регионалних препорука за стандарде екстерних евалуатора, уз пратеће обуке, и регионалних препорука за процесе екстерне евалуације институција, подржавајући унапређење културе квалитета на нивоу школа. Пројекат ће се фокусирати на повећање релевантности средњег стручног образовања за тржиште рада и унапређење осигурања квалитета у предтерцијарном образовању.

* Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом UNCSCR 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.