Агенција за квалификације је партнер у новом регионалном пројекту који води Секретаријат Иницијативе за реформу образовања Југоисточне Европе (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) – ERI SEE: Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи (Enhancing Quality of Education and Training in South Eastern Europe) – EQET SEE. Пројекат је званично почео 1. октобра 2021. године, а очекује се да ће трајати до 30. септембра 2024. године. Финансира га Аустријска развојна агенција средствима Аустријске развојне сарадње, са укупним буџетом од око 2 милиона евра, а суфинансира ERI SEE. Пројекат се реализује у сарадњи са стратешким партнерима, министарствима образовања, OeAD -ом и Сталном међународном конференцијом инспектората (SICI), локалним партнерима European Training Foundation and WB6 CIF. На националном нивоу, пројекат ће имплементирати Агенција за квалификације, Привредна комора Србије и Завод за унашређивање образовања и васпитања.

Пројекат EQET SEE ће имати за циљ да допринесе смањењу незапослености младих у Југоисточној Европи кроз подршку развоју оријентисаног ка тржишту рада, социјално инклузивног и висококвалитетног образовања у Србији, Босни и Херцеговини, Косову*, Молдавији, Црној Гори, Републици Северној Македонији и Албанији. Пројекат је наставак недавно завршеног Towards Regionally Based Occupational Standards – TO REGOS пројекта.

Током пројекта партнери ће истражити различите начине да допринесу стицању релевантних вештина међу ученицима и наставницима и изградњи културе квалитета на нивоу школе, кроз развој предвиђених резултата пројекта: регионално засновани стандарди занимања и стандарди квалификација, интегрисани у национално усвојене верзије; национални наставни планови и програми који интегришу елементе учења заснованог на раду, наставни материјал и материјал за учење за наставнике и инструкторе предузећа и пратеће обуке. Поред тога, пројекат тежи развоју регионалних препорука за стандарде екстерних евалуатора, уз пратеће обуке, и регионалних препорука за процесе екстерне евалуације институција, подржавајући унапређење културе квалитета на нивоу школа. Пројекат ће се фокусирати на повећање релевантности средњег стручног образовања за тржиште рада и унапређење осигурања квалитета у предтерцијарном образовању.

* Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом UNCSCR 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Дефинисање услова рада, кључних задатака и активности био је резултат трећег састанка радне групе која у оквиру пројекта  „Унапређење квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи – EQET SEE“ ради на развоју стандарда занимања за Пољопривредног техничара.

Представници пословног сектора и сектора образовања своје искуство преточили су у предлог стандарда занимања за Пољопривредног техничара који ће бити основ за регионално усклађивање.

Други национални састанак радне групе у оквиру пројекта унапређење квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи – EQET SEE са темом „Развој стандарда занимања за Пољопривредног техничара – Анализа и дефинисање кључних задатака и активности“ одржан је 29.03.2022. године у Београду. Састанак је окупио успешне привреднике из свих области пољопривреде, као и представнике сектора образовања – Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Други радни састанак са имао је тему анализу и дефинисање кључних задатака и активности за Пољопривредног техничара у циљу израде заједничког оквира стандарда занимања на регионалном нивоу. издвојили кључне задатке и поједине активности за Пољопривредног техничара.

Уз подршку Секретаријата ERI SEE и координацију Агенције за квалификације, 09.03.2022. године у Београду одржан је први у низу националних састанака на реализацији циља унапређивања квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи – EQET SEE са темом „Развој стандарда занимања за Пољопривредног техничара“. Састанак је окупио представнике послодаваца и партнерских институција. У протоколарном делу састанак су отворили представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за квалификације, Привредне коморе Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине.

Радна група чији су чланови успешни привредници из сектора пољопривреде, Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања започела је рад на опису послова за Пољопривредног техничара.