План јавних набавки за 2019. годину (План ЈН-97-1)


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


Јавна набавка 01/19 мале вредности добра - ИТ опрема

Позив за подношење понуда за ИТ опрему
Конкурсна документација за ИТ опрему
Измена конкурсне документације за ИТ опрему
Одлука о додели уговора за ИТ опрему

Јавна набавка 02/19 мале вредности - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања

Позив за подношење понуда за услуге посредовања
Конкурсна документација за услуге посредовања
Измена конкурсне документације за услуге посредовања
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за услуге посредовања
Одлука о додели уговора за услуге посредовања