Република Србија

Агенција за квалификације

Послови међународне сарадње Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) обављају се у оквиру Кабинета директора и подразумевају следеће:

❏ утврђивање приоритета, садржаја и модалитета међународне сарадње Агенције, као и праћење њиховог остваривања;
❏ мапирање кључних партнера, међународних актера на територији ЕУ и шире;
❏ израду, усаглашавање и закључивање споразума и протокола о сарадњи;
❏ развој, спровођење и праћење реализације пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних фондова;
❏ координацију и припрему за учешће представника Агенције на међународним скуповима и догађајима;
❏ сарадњу са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, релевантним националним телима, као и европским институцијама и органима држава чланица у процесу спровођења развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ.

Информациони систем је web интернет/интранет портал модуларног типа. Пријава на систем омогућава улаз у интранет систем. У зависности од нивоа овлашћења омогућен је преглед, исправка, допуњавање и потврђивање актуелних података, докумената и информација.