Република Србија

Агенција за квалификације

У оквиру Кабинета директора Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција), између осталог, обављају се послови развоја, спровођења и праћења реализације пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних фондова.

Ови послови обухватају следеће подактивности:

❏ планирање и идентификацију пројеката који се финансирају из средстава ЕУ и међународне помоћи из делокруга Агенције;
❏ сарадња са националним, ЕУ и међународним институцијама релевантним за програме и пројекте ЕУ и других међународних донатора;
❏ припрему предлога пројеката и релевантне пројектне документације;
❏ вођење евиденције о свим предлозима пројеката Агенције, као и о свим пројектима у којима Агенција (директно или индиректно) учествује;
❏ припрему документације и информативног материјала за потребе информисања јавности о текућим пројектима Агенције, као и о свим реализованим пројектима;
❏ организовање догађаја (скупова, састанака, инфо дана и сл.) од значаја за видљивост пројеката финансираних из ЕУ и међународних фондова;
❏ праћење спровођења пројеката и мерење ефеката и резултата пројеката сходно утрошеним средствима из ЕУ и међународних фондова.

Информациони систем је web интернет/интранет портал модуларног типа. Пријава на систем омогућава улаз у интранет систем. У зависности од нивоа овлашћења омогућен је преглед, исправка, допуњавање и потврђивање актуелних података, докумената и информација.