Закони и прописи

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одлука о оснивању Агенције за квалификације
Решење о именовању председника и чланова управног одбора Агенције за квалификације
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Агенцији за квалификације