Ћир    Lat     Eng
О АГЕНЦИЈИ
 • agencija@azk.gov.rs
  Е-пошта

 • Мајке Јевросиме 51
  Београд, Србија

 • +381 11 3345 740
  Телефон

Пројекти – завршени

EQAVET-NRP

EQAVET-NRP
Србија се недавно придружила „EQAVET“ мрежи (Европска мрежа за осигурање квалитета у стручном образовању). Општи циљ пројекта „Европски оквир осигурања квалитета у стручном образовању и обучавању – Национална референтна тачка“ (EQAVET – NRP) је да се поставе темељи за осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању на националном нивоу.

Пројекат је започео са реализацијом у априлу 2019. и трајаће до марта 2021. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру којег је и успостављена Национална референтна тачка у Србији, спроводи пројекат, али ће многе активности бити имплементиране у блиској сарадњи са Агенцијом за квалификације.

Земље пројектни партнери имаће прилику да ојачају своје капацитете за потпуно спровођење Лисабонске конвенције о признавању и боље разумевање њених принципа. Такође ће спознати како могу да превазиђу проблеме са којима се сусрећу у поступцима признавања страних високошколских квалификација. Пројекат ће створити основ за остваривање напретка на националном нивоу и подстакнути будућу заједничку сарадњу на подручју признавања страних високошколских квалификација.

Пројектне активности усмерене су на:

 • организацију националне конференције;
 • објављивање посвећених веб страница на веб страници министарства и превод материјала;
 • спровођење студије о националним и европским политикама и оквирима осигурања квалитета са посебним фокусом на стручно образовање и обуку;
 • организација друге конференција која ће представити резултате анализе и активности мреже „EQAVET“ и Националне референтне тачке;
 • остваривање синергије са Европским оквиром квалификација и другим релевантним телима на националном нивоу.