Ћир    Lat     Eng
О АГЕНЦИЈИ
  • agencija@azk.gov.rs
    Е-пошта

  • Мајке Јевросиме 51
    Београд, Србија

  • +381 11 3345 740
    Телефон

Пројекти

Пројекти

ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ АГЕНЦИЈЕ

Послови међународне сарадње Агенције за квалификације обављају се у оквиру Кабинета директора и обухватају:

  утврђивање приоритета, садржаја и модалитета међународне сарадње Агенције, као и праћење њиховог остваривања;

  мапирање кључних партнера – међународних институција, тела и организација које су надлежне за развој квалификација, имплементацију НОК-а и усклађивањe НОК-а са ЕОК-ом на територији Европске уније и шире;

  израду, усаглашавање и закључивање споразума и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне активности међународне сарадње Агенције;

  планирање, припрема, аплицирање, спровођење, праћење и извештавање реализације пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних фондова;

  координацију и припрему за учешће представника Агенције на међународним скуповима и догађајима; сарадњу са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, релевантним националним телима, као и европским институцијама и органима држава чланица у процесу спровођења развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ.