Ћир    Lat     Eng
ВЕСТИ
  • agencija@azk.gov.rs
    Е-пошта

  • Мајке Јевросиме 51
    Београд, Србија

  • +381 11 3345 740
    Телефон

Вести

Анализа правног оквира за микрокреденцијале

Пројектни састанак, Lleida, Шпанија

Конференцијa „Високо-образовање трендови и иновације“
Дијалог о праведној зеленој транзицији у Србији

Програм Уједињених нација за развој (УНДП)

Унапређивање сарадње са земљама региона на пољу олакшаног процеса признавања високошколских исправа

Конференција “Високо образовање-трендови и иновације” ЦИП (Центар за информирање и признавање докумената из области високог образовања)

Отварање анекса Тренинг центра Шабац

Центaр за стручно усавршавање Шабац

Симпозијум на тему – Аутоматско признавање

Iuav University of Venice, Venice

Радионица на тему – развој стандарда квалификације у области електронике и аутоматизације

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

Потребе за квалификацијама у грађевинском сектору

Сајам грађевинарства, ПКС

Изазови у процесу интеграције избеглица у Србији

Завршна конференција EPER пројекта

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПРВИ РЕЗУЛТАТИ

Додела сертификата полазницима

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ПОСТУПКА ПРИЗНАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Шабац, Зрењанин, Београд, Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови Сад, Ниш, Лесковцу

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ И РАДА ENIC/NARIC ЦЕНТРА У ОКВИРУ EPER ПРОЈЕКТА

Online Peer Learning Activity (PLA)