Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да портал Агенције за квалификације неће радити због преласка на нову платформу.

Како функционисање портала има јавни значај и неопходно је због сервиса усмереног ка грађанима, институцијама и привреди, Агенција за квалификације предузима све неопходне мере техничког и садржинског унапређивања портала и обезбеђивања доступности и пуне безбедности података свим заинтересованим странама у што краћем року.

До успостављања функционалности портала Агенција за квалификације ће захтеве за признавање страних школских исправа примати искључиво у просторијама Агенције за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51, шалтер на четвртом спрату, у времену од 10 до 14 часова.